Digital strategi

En klar plan for digitale kanaler forankret i virksomhetens forretningsmål og strategier, er det beste utgangspunktet for å lykkes med en digital satsing. Knowit utvikler digitale strategier og forretningskonsepter sammen med våre kunder, for å øke virksomhetens gjennomslagskraft i markedet.

En god strategi gir en målrettet satsing, føringer for taktiske og praktiske valg som virksomheten støter på underveis og sikrer at både enkelttiltak og organisasjon drar i samme retning.

Service Image

Vi skaper verdier

Vårt mål er å skape verdier for din virksomhet, i møtet med kunden gjennom digitale kanaler. I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i følgende overordnede prosesser:

  • Å få brukeren til å besøke dine tjenester (kontaktskapende prosess)
  • Å få besøkende på tjenestene konvertert til kunder (kundeskapende prosess)
  • Å få kunder til å komme tilbake til tjenestene, eller å beholde dem som kunder (relasjonsskapende prosess)

Med utgangspunkt i disse grunnleggende behovene utvikler vi digitale strategier basert på din bedrifts grunnleggende strategier, forretnings- og markedsmål. 

Service Image

Kunden i fokus

Alt for ofte tar bedriftenes strategier ensidig utgangpunkt i bedriftens behov. Men i en digital verden er det bedriftens evne til å løse kundens behov som er avgjørende for suksess. Andre alternativer er bare et museklikk unna - og hvis man ikke kommuniserer på kundens premisser eller gir kunden anledning til å løse sine oppgaver fort og effektivt, vil kunden forsvinne. Knowit har derfor et sterkt fokus på bedriftenes kunder i utvikling av digitale strategier, samtidig som vi har grunnlegende mål om at bedriften skal oppnå sine forretningsmessige målsetninger i møte med kunden. Det er i dette krysningspunktet at verdiskapingen skjer!

Service Image

Fra kartlegging til implementering

En digital strategi vil typisk inneholde elementer som:

  • Kartlegging av markedet – potensial, konkurrenter, komparative fortrinn osv.
  • Definering av posisjon og mål – strategiske mål og konkrete mål.
  • Digitalt konsept – spissing av overodnet digitalt konsept og utvikling av eventuelle delkonsepter for optimal gjennomslagskraft i markedet.
  • Kanalvalg – web, mobil, nettbrett, sosiale medier osv.
  • Innholdsstrategi – tilrettelegging for produksjon, publisering og vedlikehold av innholdet på tjenesten.
  • Distribusjonsstrategi – søkemotoroptimalisering, digital markedsføring og sosiale medier.
  • Plan for organisatorisk implementering – forankring, kompetanse, rutiner, måling og oppfølging.

Analyse Analyse

Et korrekt bilde av eget utgangspunkt og av markedet man skal entre, gir de beste forutsetningene for treffe med en digital satsing. En digital strategi bør derfor i størst mulig grad ta utgangspunkt i fakta - både om markedet, markedsutviklingen, brukernes adferd, konkurrenters adferd og lignende. Knowit hjelper deg med analysen.

Strategi Strategi

På nettet kan man ikke være alt for alle. Da ender man opp med ikke å ble noe for noen. Vi hjelper bedrifter med spisse sitt digitale fokus, utvikle nyttige delkonsepter i digitale kanaler og velge riktige kanaler for å nå målgruppen.

Implementering Implementering

Noen har en gang sagt at en god ide er verdt 10 dollar, mens en god gjennomføring er verdt 10 millioner dollar. Hvordan bedriften setter sin egen organisasjon i stand til å bruke, vedlikeholde og videreutvikle de digitale tjenestene har stor betydning for hvor mye virksomheten får igjen av investeringen.