Systemutvikling

Vi i Knowit jobber med systemutvikling for noen av Norges og Nordens viktigste  organisasjoner innen offentlig administrasjon, transport, energi og telecom. 

Knowit er spesialister applikasjonsutvikling, applikasjonsforvaltning og på integrasjon. I tillegg har vi gjennomført flere av Norges største satsninger på mobile plattformer. Vi bidrar enten ved å ta et totalansvar eller ved å levere ressursforsterkninger inn i kundens team. 

Vi er spesialister på fag- og publikumssystemer med tjenestemessig dybdekompetanse på ledelse, arkitektur, programmering, integrasjon, test og leveranse, samt brukeropplevelser og brukervennlighet.

Service Image

Livslang læring

Alle konsulenter i Knowit går gjennom en utviklingsprosess med formelle rammer.

I Knowit Academy lærer vi hvordan vi kan bli bedre konsulenter. Vi lærer hvordan vi kan kommunisere godt, hvordan vi kan avdekke ønsker og behov, hva vi bør legge vekt på i et kundeforhold og hvordan vi mest mulig effektivt bidrar i kundens prosess.

Service Image

Fagarbeid

I vår Fagsatsning vedlikeholder vi vår kompetanse og vi bygger ny kompetanse.

Fagsatsningen er satt i system for å oppnå god kompetansedeling og for å sikre kvalitetsheving i pågående og fremtidige leveranser. Hvis vi bruker 5% av fritiden til dette formålet, får vi 10% av arbeidstiden for dette formålet også. Vi deler på det vi lærer og det vi oppdager. Vi deler hos kunder, på labs.knowit.no eller på konferanser som ROOTS, ITS, GoOpen, NDC, Web Rebels, JavaZone Smidig og Agile. Eller vi deler formelt med forskningsmiljøer.

Service Image

Teknologi

Vi anbefaler alltid beste løsning basert på kundens behov.

I Knowit har vi erfaring med systemutvikling på de fleste plattformer. Gjennom fagarbeidet bygger vi opp kompetanse lenge før markedet adopterer den nye teknologien. Vi har gjennomført prosjekter basert på JEE, .net, Ruby, Scala, Grails, EpiServer, Sharepoint, etc. med basis i kundens forretningsmessige mål og underliggende funksjonalitet. 

Våre tjenester

Applikasjons- utvikling Applikasjons- utvikling

Applikasjonsutvikling (Java, .Net, dynamiske språk, arkitektur, teknisk prosjektstøtte). Vi har gjort utvikling av skreddersydde, virksomhetskritiske fagapplikasjoner for offentlig og privat sektor i en årrekke og er blandt landers fremste leverandører innen dette fagfeltet. 

Les mer

Applikasjons- forvaltning Applikasjons- forvaltning

Knowit har lang erfaring med forvaltning av komplekse applikasjoner og løsninger. 

Les mer

System- integrasjon System- integrasjon

Det dukker stadig opp nye behov for utveksling av informasjon som krever en egnet systemteknisk understøttelse. 

Les mer

Mobilitet Mobilitet

Knowit er en av landets fremste utviklere av mobile applikasjoner for noen av Nordens største merkevarer.

Les mer