Google Analytics

Google Analytics er Google sitt kraftige analyseverktøy for nettsteder, mobile apper og andre digitale løsninger. Verktøyet passer for både store og små bedrifter, og etter installasjon er bruken av verktøyet helt kostnadsfritt.

Google Analytics har flerfoldige bruksområder, og kan være nyttig for flere deler av organisasjonen på ulike måter. Under har vi listet opp noen eksempler på roller og bruksnytte.

For markedsføreren og ledere
Med Google Analytics kan man enkelt måle hva markedsaktiviteter på nettet gir tilbake av trafikk og reelt salg. Det gir altså muligheten til å prioritere bort ulønnsomme kampanjer og bruke pengene på det som reelt sett virker. 


Få svar på spørsmål som:

 • Hvor besøkende kommer fra, og hva de gjør på nettstedet
 • Hvilken elektronisk annonse eller reklame som er mest effektiv
 • Hvilke markedsføringstiltak som generelt sett er mest effektive
 • Hvilke typer kunder og kundesegmenter som er mest verdifulle
 • Hvilke søkeord som appellerer til potensielle kunder og fører til konverteringer

For web- og innholdsutviklere
Google Analytics gir utviklere av funksjonalitet og innhold en enestående måte å tolke brukernes atferd på. Fremfor subjektive diskusjoner basert på smak og behag, kan man nå ta beslutninger basert på faktiske reelle data.

Få svar på spørsmål som:

 • Hvordan benytter de besøkende menyer og navigasjonselementer
 • Hvor besøkende forlater nettstedet
 • Hvilke sider som beholder besøkende i lengst tid
 • Hva søker brukerne etter i den interne søkemotoren
 • Hvordan nettstedet kan gjøre flere besøkende til kunder

Vi tilbyr følgende tjenester knyttet til Google Analytics:

 • Hensikt – hvorfor skal virksomheten benytte Google Analytics?
 • Mål – hva skal virksomheten oppnå ved å bruke Google Analytics?
 • Teknisk oppsett og implementering Google Analytics
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av eksisterende Google Analytics-oppsett
 • Kvalitetssikring av data
 • Definering av mål og måleparametere/KPI, samt oppsett av rapporter og målkort
 • Spesialtilpasset forvaltningsavtale relatert til konkrete forretningsbehov for ny innsikt, inkluderer regelmessig oppfølging og rådgivningssamtaler