349 000 SEK innsamlet til flyktningbarn

Publisert 16 jan 2020

Sammen med kolleger, venner og kunder samlet vi i Knowit inn over 349 000 kroner til UNHCRs prosjekt Educate a Child i desember. For hver krone som ble gitt, ga Knowit to kroner.

Over 3,7 millioner flyktningbarn rundt om i verden har ikke mulighet til å gå på skole og få en utdanning. Årsakene er mange – fattigdom, konflikter, dårlige læringsforhold, ukvalifiserte lærere, økonomiske hindringer osv.

– Dette er uakseptabelt, og vi har et felles ansvar for å gjøre en forskjell, slik at disse barna og ungdommene får mulighet til utdanning, sier Per Wallentin, adm.dir. og konsernsjef i Knowit.

Knowit startet derfor en innsamlingsaksjon til UNHCRs prosjekt Educate a Child. Sammen med kolleger, venner og kunder klarte vi i desember å samle inn 349 000 kroner, som uavkortet går til flyktningbarn – slik at de får mulighet til å gå på skole. 

– Vi vil takke alle som har bidratt. Med disse pengene har vi gitt 823 barn mulighet til å gå på skole i ett år, sier Per.

Til toppen