Bli en seniorarkitekt

Publisert 23 jun 2016

Med Knowit Academy gir vi våre løsningsarkitekter og seniorutviklere verktøy og metodeverk for å skape helhetlige løsninger på kundenes utfordringer.

I oktober starter Knowit et helt nytt tilbud for medarbeidere med ambisjoner for fremtiden innenfor selskapet.

- Målet er å skape en ny karrierevei for seniorutviklere og løsningsarkitekter, som enten har ambisjoner om å jobbe med, eller som allerede jobber med applikasjonsarkitektur, systemarkitektur eller virksomhetsarkitektur, sier Svein Aandahl, CTO i Knowit Reaktor Oslo AS.

Programmet består av månedlige faglige samlinger over en periode på et halvt år, og samlingene går over 1-2 dager på dag- og kveldstid.

Sammen med kollegene Jan Henrik Gundelsby og Freddy Hansen, har Aandahl satt sammen et helhetlig program som har fokus på hva en dyktig arkitekt bør kunne. Kurset er spesielt tilrettelagt for teknologer med dyp teknisk forståelse, men på programmet står også mange ikke-teknologiske temaer som blant annet kommunikasjon, teamledelse, kontraktshåndtering og virksomhetsarkitektur, i tillegg til mer teknologisk orienterte temaer som estimering, programvarearkitektur og testing.

Målet er å løfte teknologene frem til å bli gode ledere, sier Aandahl.

Kursene vil gå i Oslo, de er teknologiuavhengige, og deltakerne forventes å dele og formidle kunnskapen de tilegner seg til andre kolleger.

Som en del av programmet vil det bli gjort en gjennomgang av en rekke caser fra Knowits egen prosjektportefølje, samt fra flere eksterne internasjonale prosjekter.

- I tillegg til mange dyktige interne foredragsholdere har vi blant annet fått inn internasjonalt anerkjente navn som blant annet Simon Brown og Kevlin Henny, sier Aandahl.

Brown og Henny har skrevet flere fagbøker om programvarearkitektur, deriblant Software Architecture for Developers og Pattern-oriented Software Architecture. De er begge internasjonalt anerkjente foredragsholdere innenfor arkitekturfagfeltet.

Atle Rovik
Til toppen