Derfor vil så mange jobbe med å skape intelligent business

Publisert 18 okt 2017 Velkommen til Knowit

Interessante arbeidsområder, en flat organisasjon og ansatte som føler de har verdens beste jobb. Velkommen til Knowit.

I dag samler vi inn store mengder data hver dag. Vi måler og registrerer alt som skjer i verden rundt oss, men hvordan forvandler vi all denne informasjonen til noe nyttig? Hvis noen kan svare på dette spørsmålet, er det konsulentene på Knowit Decision, som vier sine dager til å hjelpe kundene med å gjøre intelligente forretninger. Klart at det er en lek med begrepet business intelligence, men ikke utelukkende.

- Litt forenklet kan man si at business intelligence handler om å bruke store mengder data for å ta riktige beslutninger, forklarer Johan Langgren Canestrini, president i Knowit Decision. Men vi kaller det intelligent virksomhet fordi vi gjør det på en smartere måte, og derfor hjelper kundene med å gjøre smartere forretninger.

Johan Langgren, administrerende direktør i Knowit Decision
Johan Langgren, administrerende direktør i Knowit Decision, diskuterer et spennende kundeprosjekt i visualisering med kolleger.

Hele Knowits organisasjon er nemlig optimalisert for å være så effektiv som mulig, tilby de ansatte frihet og oppmuntre til kloke løsninger. John forklarer:

- Mange konsulentfirmaer spesialisere seg i en bestemt programvare og gjør god forretning bare ved å snakke seg varm hos IT-sjefen. Men kundene vil ha en løsning på problemet! Vi har derfor valgt å være uavhengig, og arbeider med en rekke partnere. Vi har partnerskap med SAS, Oracle, Tableau, Microsoft, Wherescape og en rekke andre. Denne uavhengigheten tillater oss i tillegg til å snakke IT også å snakke direkte med virksomheten og skape den beste løsningen for hver enkelt kunde.

Uavhengig organisasjon

Uavhengighet går også igjen i Knowits egen organisasjon. Knowit er delt inn i rundt 50 selskaper med ulike kompetanseområder, som er underordnet Knowit-konsernet, men som har stor frihet på sitt felt. Thomas Nord, administrerende direktør i Knowit Decision Helikopter, forklarer:

- "Det lille i det store" gjør Knowit unik på markedet. Ta oss på Helikopter som et eksempel: Vi er 38 personer som jobber sammen, og som går ut sammen etter jobb. Vi er som enhver kul liten bedrift i byen, men forskjellen er at vi tilhører Knowit og har hele den store organisasjonen i ryggen når det kommer til stykket. Det gir oss tilgang til de store forretningene, vi kan håndtere rammeavtaler, vi har tilgang til spesialister i nettverk, databaser, alt mulig Men Knowit blander seg ikke inn i detaljene, de stoler på at vi er spesialister på vårt felt.

Thomas Nord, administrerende direktør i Knowit Helikopter, som blant annet har spesialisert seg på visualisering.
Thomas Nord, administrerende direktør i Knowit Helikopter, som blant annet har spesialisert seg på visualisering.

Helikopters områder omfatter visualisering, en spesifikk kompetanse som går ut på å strukturere data og presentere informasjonen visuelt.

- Eller "samle inn data og lage en liten graf", sier Thomas. Men det er ikke så lett! Jo, vi samler mye data fra ulike kilder og koker det sammen i en database, strukturer og visualisere komplekse sammenhenger. Men resultatet er det kunden betaler for. Vår rapportering er ment å være grunnlag for beslutninger, så vi må forstå prosessen og være i stand til å støtte kunden hele veien. Og kunnskapen om mulighetene er ofte liten hos kunden, vi kan ofte tilføre merverdi som de ikke engang har tenkt på å stille krav om.

Gjør ting litt annerledes

I Oslo finner vi Ingvar Larsson, administrerende direktør i Knowit Norge, som har spesialisert seg på rådgivningssiden av intelligent business. Hans svenske kolleger fortalte meg at han gjør ting "litt annerledes".

- Haha, har de sagt det? Så veldig annerledes er det ikke, men vi liker å starte litt tidligere, sier Ingvar Larsson. Vår virksomhet starter allerede på rådgivningsstadiet, før vi begynner å snakke teknologi. Tenk på dette: intelligent business består av flere faser. Dataene vi samler inn og behandler, resultater i informasjon som kunder kan bruke til å gjøre bedre forretninger. Men for å forstå hvordan, må man starte et skritt før, i rådgivningsfasen, og forberede organisasjonen. Hvordan skal informasjonen håndteres? Hvilke endringer kan gjøres, hvilke beslutninger tas på bakgrunn av hva vi synliggjør? Arbeidet må starte tidlig, fortrinnsvis samtidig med innsamlingen av informasjon. Tre måneder gammel informasjon som ikke er tolket, er ikke relevant lenger.

Ingvar forklarer at Knowits rolle ofte blir å lære opp kunden, å forklare hvor mye som ofte kan tolkes ut fra dataene. Noe kundene kanskje ikke har tenkt på.

- Hvordan informasjon skal tolkes, faller ofte helt utenfor, slik som offentlige anskaffelser, sier Ingvar. Det er ikke engang en kravspesifikasjon! Men det er superviktig, det er jo koblingen mellom informasjonen og selve handlingene i kundens organisasjon. Noen mener at det bare er å hente inn en masse informasjon, og så er alt bra. Men det forutsetter at man kan tolke tallene. Hvis det er feil, kan det bli svært dyrt til slutt, fordi kunden har gjort investeringer som ikke kaster av seg noe av verdi. Vår jobb er å sørge for at det ikke skjer.

Thomas Nord, Johan Langgren Canestrini og David Svensson på Knowit Decision er enige om at big data, avansert analyse og visualisering er utrolig spennende områder for fremtiden.

Støttende kultur

Thomas og Ingvar er enige om at samarbeid mellom ulike deler av Knowit, og selv forskjellige byer, er veldig bra og en stor grunn til at så mange trives på arbeidsplassen. Det er en frihet til å jobbe med sitt fagområde og alle er ivrige etter å prestere sitt, men bedriftskulturen er støttende og varm.

- Knowit består selvfølgelig av en rekke filialer, og deretter sier det seg selv at i et gitt øyeblikk er noe litt bedre, og noe annet er litt vanskeligere, sier Johan Langgren. Men da hjelper mand dem, vi konkurrerer ikke med hverandre, men samarbeider og utfyller hverandre.

Tilbake i Stockholm, møter vi David Svensson, som nettopp har flyttet til Knowit Decision Helikopter fra Knowit Linköping. (Les mer om David her) Hans oppsummering sier oss mye:

- Knowit har bygget et lag på samme måte som tyskerne har bygget sitt landslag, sier han. De har et team som jobber sammen, i stedet for en rekke divaer som konkurrerer om søkelyset. Knowits filosofi er at engasjerte mennesker som har det gøy på arbeidsplassen, gjør en bedre jobb, og det gjennomsyrer atmosfæren. Arbeidet er førsteklasses, men kulturen og holdningen er grunnen til at så mange blir værende, år etter år. Og at mange som har sluttet, kommer tilbake.

Er du interessert i en karriere i Knowit i Intelligent Business?

Klikk her for å se våre ledige stillinger!

Til toppen