Digitalisering av fakturabelåning og fakturakjøp fra Dploy

Publisert 04 mar 2020

– Dploy digitaliserer og automatiserer kredittprosesser. Mange bedrifter ønsker høyere grad av handlefrihet og overlater derfor fakturaoppfølging av sine kunder til banken. Dploy digitaliserer og automatiserer kredittprosessene i forbindelse med finansiering av utestående fordringer.

Det er behovet for bedret likviditet og økonomisk handlingsrom, som gjør at man ønsker en finansiering av utestående fordringer. De tre vanligste variantene er factoring, kassekreditt og fakturakjøp. Finansteknologien fra Dploy støtter alle disse prosessene.

Effektiv beslutningsstøtte
Bedriftskunder som ønsker å finansiere utestående fordringer laster opp fakturaer eller produserer disse via regnskapssystemer som leses og tolkes digitalt. Den samlede kredittvurderingen og oppsatte policyregler styrer om kunden skal få innvilget søknaden og en eventuell risikobasert prising tilknyttet denne. I Dploy tilpasses ønskede policyregler.

Dokumentproduksjon og elektronisk signatur
Prosessen fullføres med elektronisk signering. Dploy vedlikeholder og produserer blanketter i PDF-format og signeringsoppdraget distribueres i henhold til reglene for hvem som kan signere på vegne av bedriften. Både elektronisk signering, formaliakontroll og overføring til kjernesystem for remittering kjøres automatisk.

Dploy helautomatiserer kredittprosessene
Teknologiplattformen Dploy understøtter dermed hele verdikjeden i forbindelse med finansiering av utestående fordringer på en svært effektiv måte. Plattformen kan integreres med eksisterende tjenester og IT-systemer for kredittvurdering, dokumentproduksjon, eSignering og arkivering.

Bli kontaktet
Jan-Georg Lehmann-Røed
CMO, Knowit Solutions Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk!

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk!

Til toppen