Kjenn din kunde!

Publisert 25 okt 2019

Persondata og foretaksinformasjon innhentes digitalt og er integrert i Dploy-prosessen. Løsningene våre kan også benyttes som en stand-alone eller integrert mot eksisterende infrastruktur. Vi sikrer at KYC- og AML prosesser gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende compliance. Ved hjelp av våre tjenester effektiviseres innhentingen av informasjon og kundeopplevelsen i søkeprosessen optimaliseres.

Innhenting av persondata


Folkeregisteret

Vi henter inn informasjon om alle personer som er folkeregistret.


Politisk Eksponert Person (PEP)

Kontroll om personen er registrert som PEP (Politisk Eksponert Person)


Styreoppdrag

Innhenting av informasjon fra alle selskaper en person har styreoppdrag i.


Foretaksdata


Virksomhet

Beskrivelse av hva selskapet gjør og om selskapet har sekundære navn og viser alle bransjer som selskapet har registrert virksomhet i


Konsernstruktur 

Konsernstuktur som viser alle selskaper som er en del av et konsern og dens eierforhold.


Styre og rolleinformasjon 

Informasjon om selskapets ledere som styret, administrerende direktør og revisorene.


Finansiell Informasjon

Dokumentasjon av regnskap og de viktigste nøkkeltall.


Foretakssøk

Søk etter norske selskaper med firmanavn ,beliggenhet, bransje, salg og mer.


Foretaksinformasjon

Grunnleggende forretningsinformasjon som adresse, status og skatteinformasjon.


Signatur

Informasjon om hvem som har signaturrett i et selskap.


Reell rettighetshaver

Se hvilke selskap en person er reell rettighetshaver i.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Jan Georg Lehmann
CCO, Knowit Solutions Bergen

Til toppen