Få mer ut av utviklingsbudsjettet med agile metoder

Publisert 30 nov 2017

Agile arbeidsmetodikker for utviklingsprosjekter har blitt industristandarden, men hva er det egentlig og hva har det å si for hvordan vi bestiller prosjekter?

Torsdag 23. november holdt utvikler og løsningsarkitekt Krister Karto frokostseminar om agile arbeidsmetodikker. Karto er en av 120 utviklere i Knowit Experience. 

Foredraget het ”Kom deg ut av fossen og få mer ut av utviklingsbudsjettet” og er en del av vår seminarrekke i høst. Salen var spekket av ledere og andre ansatte fra både små og store bedrifter, så det er tydelig at temaet vekker interesse.

 
Fossefallsmetoden vs. agil metode
Foredraget viste hva et agilt prosjekt er, og hvordan agile arbeidsmetoder kan gi økt verdi i forhold til å vente på at et prosjekt bare skal bli ferdig. Agil utvikling er mer enn utviklere som jobber i sprinter, det omfatter hele verdikjeden fra bestiller helt fram til sluttbruker. 

Fossefallsmetoden blir typisk brukt i et prosjekt der kunden presenterer en komplett kravspesifikasjon og kostnader og tidsbruk blir estimert ut ifra dette, som om prosjektet har en slutt. Problemet er at et prosjekt ikke er ferdig før det går i grava og ingen bruker leveransen lenger. Andre ulemper med denne metoden er at den ikke legger til rette for ukjente problemer og muligheter som oppdages underveis. Å jobbe ”under fossen” øker risikoen for mangler og feil. 

- Det er vanskelig å spå fremtiden og behov vil som oftest endre seg i løpet av prosjektet. Har du det samme behovet om tre år, spør Karto retorisk. Han fortsetter:

 - Enorme ressurser blir brukt på utforming, estimering og utvikling av krav som til slutt blir endret eller forkastet etter test. 

Karto beskriver agile arbeidsmetoder som en smidig og effektiv måte å jobbe på hvor veien blir til mens man går. Det passer særdeles godt om omfang og innhold av en oppgave ikke er spikret. Denne metoden reduserer risiko og åpner muligheter for å lære av erfaringer underveis i prosjektet. Det er imidlertid essensielt at alle involverte er om bord i den agile skuta for at de skal seile i samme retning.

 

Alle involverte må jobbe agilt
Karto har over 10 års bransjeerfaring og har høstet erfaringer fra utallige prosjekter. Han ønsker å presisere at han, som utvikler, ikke jobber agilt alene i et prosjekt.

 - Alle i prosjektet, være seg prosjektleder, designer, strategisk rådgiver og så videre, må jobbe agilt for at det skal kunne bli et agilt prosjekt, sier Karto.

 Videre presiserer han at det er umulig for et utviklerteam å være agil uten at kunden er med på laget.

 - Vi klarer ikke å være agile før kunden skjønner hva det faktisk innebærer å jobbe agilt. Og når alle parter er kjent med metoden staker vi ut en felles visjon, forventningsavklarer og spiller hverandre gode.


Faste rammer gir illusjon av kontroll
For å spille hverandre gode er det også tre faktorer som er viktige for å lykkes; Tillit, åpenhet og kunnskap. Dette skapes blant annet gjennom ufiltrert dialog og deling av erfaringer og kunnskap på tvers. Og så er det særdeles viktig å huske på at endringer underveis ikke betyr at man mister kontrollen.

Det ligger i vår natur å estimere for å få kontroll på en situasjon. Vi liker ikke usikkerhet og de fleste liker faste rammer. Men Karto er tydelig på at faste rammer i et utviklingsprosjekt kun gir en illusjon av kontroll.

- Et stort estimat på et stort prosjekt gir deg ikke kontroll. Jeg har aldri jobbet med et prosjekt hvor ingenting har endret seg underveis, avslutter Karto.

 

Ta gjerne kontakt med krister.karto@knowit.no for å avtale et uforpliktende møte!

Til toppen