Slik øker kreative sidespor kompetansen til de ansatte

Publisert 29 sep 2017

Dyrker din bedrift innovasjonskultur? Om ikke bør dere begynne med det snarest, mener Knowits Kenneth Greve.

Creative director i Knowit Experience, Kenneth Greve, holdt tirsdag 26. september et seminar om dyrking av kreativ tenking og innovasjonskultur i bedrifter. 

Foredraget het ”Kreativitet i fri dressur! Hva skjer når bedriften støtter ansatte i å drive frem kreative sideprosjekter?”, og er en del av Knowits seminarhøst i Bergen.

Hvorfor mener du innovasjonskultur er så viktig?

- Jeg mener at kreative mennesker har et innovasjons-gen og dermed et sterkt behov for å skape. Når det tilrettelegges for dette i selskapet vil man se en kraftig heving av både kompetanse og trivsel hos de ansatte. Helheten og identiteten av selskapet blir dermed sett på som innovativ og attraktivt for både ansatte og kunde, mener Greve. 

Kreative hoder blir i dag ofte satt til å jobbe med prosjekter med tydelige rammer, og Greve mener det er viktig at disse hodene også får bruke ideene sine i fri dressur. Han fortalte hva som kan skje når de kreative faktisk får helt frie tøyler, og brukte SoMe-appen DeeMe som eksempel. 

Appen hadde sitt utspring i Knowit i 2015. Tre ansatte i digitalbyrået så på det sosiale medier-fenomenet Snapchat og tenkte: Hvordan kan vi gjøre dette visuelt vakrere? De tok med seg sin bakgrunn innen design, brukeropplevelser og kommunikasjon inn i hobbyprosjektet.

Trioen jobbet med ideen på fritiden, og resultatet ble DeeMe, som gikk fra en prosjektbasert prototype og hele veien til topplisten på Appstore. Med hjelp fra Innovasjon Norge dro hodene bak DeeMe til Silicon Valley og Tokyo.

- Det var litt av en reise, og læringskurven for oss som stod bak DeeMe var kjempestor. Bare det vi lærte på DeeMe-reisen gir en verdi tilbake til selskapet, sier han.

 Han lister opp fire stikkord Knowit fikk igjen på for å støtte intern innovasjon:

  • Nettverk
  • Kunnskap
  • Nye kunder
  • Inntjening


Hvordan bør en bedrift tilrettelegge for en god innovasjonskultur?

- Jeg tror tankegangen til for eksempel Innovasjon Norge er helt riktig: man får litt men må bidra selv også.  Det må være åpenhet rundt prosjektet i selskapet. Om man har en ansatt som er villig til å drive innovasjon som er relevant for selskapet er det avgjørende at personen får aksept og støtte for å drive det frem. Hvis ikke kan den verdifulle kunnskapen forsvinne ut døren i stedet for å bli en viktig del av det selskapet kan tilby sine kunder, sier han.

 - Hva var din viktigste lærdom fra DeeMe?

 - Har man en idé vil man gjennom mange ledd møte andre man presentere tankene man har for. Og man vil møte mange som mener mye. Noen er overstadig begeistret, andre mener at ideen du har ikke lar seg gjennomføre. Det er lett å miste troen på sitt eget prosjekt og det strander før man egentlig har begynt. Det kan høres klisjéfylt ut, men man er nødt til å si til seg selv: Klart jeg kan!


Knowit takker Hans Fredrik Hag fra Innovasjonsuken OPP for støtte og samarbeid i forbindelse med dette arrangementet!

Til toppen