Norsirk med ny plattform for mer bærekraft i elektronikkbransjen

Publisert 30 mar 2017 Norsirk har valgt Knowit som samarbeidspartner

Norsirk har valgt Knowit som samarbeidspartner for å bygge en ny digital plattform. Den skal forenkle hverdagen for alle som tar sitt produsentansvar gjennom dem.

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap som gjenvinner elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje fra rundt 2500 oppsamlingssteder i Norge.

”Dette kommer til å effektivisere hverdagen til våre kunder, og ikke minst gi en verdifull oversikt over produsentansvaret våre kunder tar gjennom oss. Med den nye portalen kommer det til å bli synliggjort hvordan produsentansvaret og den sirkulære økonomien henger sammen. Jeg er sikker på at gjennom samarbeidet med Knowit kommer vi til å styrke vårt konkurransefortrinn betraktelig”, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Norsirk har i dag en rekke ulike fagsystemer som brukes av kunder, leverandører og Norsirk selv. For å få optimalisert arbeidet ønsker bedriften nå en ny kundeportal. Knowit har fått oppdraget med å utvikle denne, med arbeidstittelen NorsirkPortalen.

”Hovedmålsetningen er å etablere et fagsystem basert på den nyeste teknologien. Den moderne digitale løsningen kommer til å være brukervennlig samtidig som den effektiviserer og automatiserer Norsirks prosesser. Dette er en spennende kunde for oss, og vi gleder oss til å levere en løsning som bidrar til å effektivisere det viktige arbeidet Norsirk gjør for miljøet, sier salgsdirektør i Knowit Experience, Amund Brandsrud.

Norsirk samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til kundenes produsentansvar. Gjennom Avfallsforskriften pålegges bedrifter som importerer eller produserer elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje for det norske markedet et ansvar for å finansiere innsamling, sortering og behandling disse avfallstypene. Norsirk sørger for at denne jobben gjøres i henhold til gjeldende lovverk, på vegne av sine kunder.

Den nye NorsirkPortalen vil integreres med flere offentlige instanser som SSB (Statistisk Sentralbyrå, TAD (Toll- og avgiftsdirektoratet og EE-registeret (Miljødirektoratet).

Håvard Gundersen
Til toppen