Det nye folkeregisteret

Siden 2016 har Skatteetaten med hjelp fra blant annet Knowit og Uniconsult, jobbet iherdig med å bygge en flunka ny ryggrad til det offentlige Norge; et modernisert folkeregister som er tilpasset tiden vi lever i og som kan møte framtidens behov. Deler av løsningen er ferdig og under utprøving og fra 2020 starter utrullingen for fullt. Det nye folkeregisteret er bygget opp fra bunnen av med ny og moderne arkitektur og fremtidsrettet teknologi, både for å kunne møte fremtidens funksjonelle krav og for å kunne holde tritt med den teknologiske utviklingen. Det blir lettere å få tilgang til data, datakvaliteten blir bedre og registeret blir raskere oppdatert.

For å gi dere et bedre grunnlag for å starte nye tankeprosesser rundt de mulighetene det moderniserte folkeregisteret gir, inviterer Skatteetaten, Knowit og Uniconsult til frokostseminar onsdag 9. oktober fra kl.08.00 - kl.10.00 i Sundtkvartalet.

Når?
Onsdag, 09. oktober 2019
Kl 08:00 - 10:00

Hvor? 
Lakkegata 53, Oslo


Foruten frokost vil dere få servert:

Født raskere, død tidligere, lev mer presist 

- Knut Botheim, Uniconsult

Etablering av nye elektroniske grensesnitt og nye arbeidsprosesser hos produsentene av informasjon til folkeregisteret gjør registeret oppdatert i tilnærmet sanntid. I kombinasjon med umiddelbar tilgjengeliggjøring vil samfunnet ha kunnskap om dine livshendelser mye raskere enn tidligere. Dette åpner opp muligheter for nye anvendelsesområder.

Si meg hvor du bor, så skal jeg si deg hvem du er 

- Cathrine Dannevig, Knowit 

Fødsel, død, flytting og innflytting, tildeling av D-nr,  i alle livets hendelser registrerer vi adresser. Folkeregisteret går fra to til fire adresser per person. Vi tilgjengeliggjør nye lynraske kanaler for å melde flytting og postadresser, øker kvaliteten på adressene, og automatiserer saksbehandlingen. Adressen går umiddelbart til konsumentene. På den måten kan konsumenter alltid kontakte kunden på riktig adresse og bygge stedsrelaterte tjenester inn i tjenestetilbudet.

Delingstjenester og strategi fra Folkeregisteret 

- Arne Asphjell, Ansvarlig arkitekt, Skatteetaten, Modernisert Folkeregister

Ny folkeregisterlov og nye delingstjenester legger til rette for effektiv bruk av opplysningene i Folkeregisteret for å gi merverdi for innbyggere, offentlige og private virksomheter.
Oversikt over hovedprinsippene som ligger bak og samspillet mellom Folkeregisteret, konsumenter og systemleverandører.

Til toppen