Knowit talks: Hjemmel til besvær?

Lovlig deling av data er ingen dans på roser

I Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 trekker man fram deling av data som en forutsetning for å få på plass gode innbyggertjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Nå er dette for så vidt ikke noe nytt; det har vært snakk om “once only” i en årrekke uten at det har løsnet skikkelig. Og en av de tingene som oftest trekkes fram som showstopper er mangelen på hjemmel til å dele data. Vi har derfor viet det første fysiske frokostseminaret etter coronaen til dette temaet, og har invitert foredragsholdere som både brenner for “once only”-prinsippet og som kanskje også har løsningene på problemet.

Til toppen