Knowit talks x Smidig produktutvikling i offentlig sektor

Kunsten å sjonglere smidig metodikk i en verden av budsjetter, tildelingsbrev og riks- og kommunerevisjoner.

Når?

24.november

08.30 - 10.30

Hvor?

📍Webinar

*Send inn skjema og motta link

.

Vi har samlet tre foredragsholdere med mye erfaring og kunnskap i kunsten å sjonglere smidig metodikk i en verden av budsjetter, tildelingsbrev og riks- og kommunerevisjoner.

All erfaring og forskning tilsier at den mest effektive måten å lage digitale produkter og applikasjoner på, er gjennom bruk av smidig metodikk. Det fungerer best hvis vi definerer hvilket behov som skal dekkes, setter sammen et team med dyktige folk med ulik bakgrunn og ber dem dekke behovet - uten å si hvordan. Og så går vi stegvis til verks og bygger litt av gangen. Sagt på en annen måte; “veien blir til mens man går”, er et godt uttrykk for god, moderne løsningsutvikling.

På den annen side er “veien blir til mens man går” neppe den måten vi ønsker at offentlig sektor skal styres. Vi ønsker å ha kontroll på hva skattepengene våre går til og vi ønsker å ha mulighet til å prioritere ulike - ofte ikke sammenlignbare - initiativ opp mot hverandre. Nye barnehageplasser eller nytt GUI?

Å forene disse to ytterpunktene er en av de største utfordringene for oss som arbeider med digitalisering i offentlig sektor. Vi har derfor samlet tre foredragsholdere med mye erfaring og kunnskap i akkurat denne kunsten å sjonglere smidig metodikk i en verden av budsjetter, tildelingsbrev og riks- og kommunerevisjoner.

Seminaret er digitalt så maten må du selv stå for, men vi byr på:

.

Tine Reuterdahl - Jobbe smidig i Norges største kommune, hvor vanskelig kan det være?

Tine Reuterdahl leder Oslo kommunes digitaliseringsetat Oslo Origo. Tine har lang erfaring med digital produktutvikling. Hun har bakgrunn fra Aftenposten, 14 år i FINN.no, og et par år med tingenes internett i Telia, før hun startet i kommunen i 2017.

.

Viveca Liodden - Å modernisere et folkeregister – en limbo mellom smidighet og nødvendig styring og kontroll

Viveca Liodden leder Prosjekt Modernisering av folkeregisteret, som skal sørge for at Norge får et topp moderne folkeregister, tilpasset de behovene omverden har i 2020. Hun har mange års erfaring som prosjektleder og ledet tidligere også EDAG-prosjektet i Skatteetaten, med innføring av a-ordningen (vinner av Difi's Digitaliseringspris i 2015). Hun har mange års erfaring konsulentbransjen, som leder og konsulent i SopraSteria.

.

Nils Brede Moe - Hva kjennetegner team som lykkes i store komplekse organisasjoner?

Gjennom vår forskning i Spotify, store norske bedrifter og organisasjoner har vi funnet hva som kjennetegner de autonome team som ser ut til å fungere godt og de team som har utfordringer.

Nils Brede Moe er Sjefforsker ved SINTEF Digital og forsker på Lean Startup, prosessforbedring, smidig storskala systemutvikling, autonome team og global systemutvikling. Han jobber tett med mange globalt firma innen bransjene energi, telekom, transport og finans. I tillegg jobber han med flere konsulentfirma, programvarehus og offentlig sektor i Norge. Han har også en forskningsstilling ved Blekinge Institute of Technology i Sverige.

Til toppen