Experience

Experienceit: Looking into 2020

Studietur til San Francisco og Silicon Valley 31 oktober – 3 november 2016.

Experienceit er et kompetansenettverk der ledere og forretningsutviklere kan lære av erfaringer, trender og utvikling fra internasjonale markeder, der Knowit står som fasilitator for innovasjon og teknologi gjennom studieturer til utlandet sammen med ledende selskaper i Norge. Vår visjon er å realisere muligheter som andre ikke ser. Skal vi strekke oss mot denne visjonen må vi reise ut i verden for å søke informasjon, hente frem kritisk forretningsmessig informasjon og la oss inspirere og ta inn over oss nye kundeopplevelser.

Årets tur fokuserer på hvordan en skal oppnå økt kundeengasjement, disruptive forretningsmodeller og nye forretningskonsepter.

Derfor ønsker vi i Knowit å invitere deg med på studietur til San Francisco og Silicon Valley fra mandag 31 oktober til torsdag 3. november. Vi starter med en velkomstmiddag søndag 30 oktober i San Francisco.

Som deltaker får du da inkludert et tilrettlagt og bearbeidet faglig sterkt program med besøk hos de mest relevante selskapene. Prisen inkluderer også intern transport i Silicon Valley samt lunsjmåltider.

Vi har erfart at de fleste ønsker å bestille reise selv, slik at en kan forlenge oppholdet som man vil. Reise til og fra San Francisco, hotell og felles middager kommer derfor som tillegg i prisen. Vi vil tilrettelegge med felles bestilling på hotell.

Ta kontakt med Odd Gurvin på +47 900 50 132 eller odd.gurvin@knowit.no for spørsmål

Agenda

Selskapene vi skal besøke:

 • Forgerock

Selskapet arbeider utelukkende med å bygge digital identiited. Dette er en forutsetning for å vite hvem den digitale brukeren er. Nå er selskapet i ferd med å uvikle digital identitet også for produkter knyttet til Internet of Things. Selskapet er gründet av nordmannen Lasse Andresen. Har 450 ansatte og hovedkontor i San Francisco.

 • Neo4J

Neo4J regner seg for verdens fremste aktør innen device graph. De arbeider med å bygge real-time databaser som bla brukes mye inne handel i USA.

 • Youtube

Youtube har i løpet av en 10 års periode blitt verdens ledende plattform for brukergenererte videoer. Nå er selskapet i ferd med å ekspandere også inn i det profesjonelle markedet og de ekprimenterer med ulike forretningsmodeller. Deres hovedkontor ligger i Silicon Valley.

 • Livefyre

Livefyre startet som et selskap som profesjonaliserte diskusjonstemaer på internett. Deretter har de utviklet en mengede svært spennende produkter som er med på å øke engasjementet hos brukeren. Selskapet ble for noen år siden kåret til den mest spennende arbeidsplassen i IT-industrien i San Francisco.

 • Samba TV

Samba TV tracker live alle TV kanaler og annonsekampanjer i USA. De har bygget opp en spennende plattform som gir både tv-kanaler og annonsører en helt ny innsikt i hvordan TV kampanjene leverer for annonsøren. Selv sier de i sin statement at de «tar pulsen på TV».

 • Engage in-Game Advertising

Er et lite gründerselskap med hovedkontor i San Francisco som arbeider med å skape annonseplasser i spill på alle plattformer. Et eksempel på en nyskaper som arbeider i en svært spennende nisje.

 • Popsugar

PopSugar startet som en blogger innen celebriteter og som nå er et selskap som er verdensledende på å koble innhold og e-handel. De har teknologi som førende i alt de gjør. Nå arbeider de med å gå tungt inn i levende bilder.

 • Appnexus

Appnexus en en av verdens ledende annonsenettverksplattformer. De leverer software for aktører som bla bygger egne annonsemarkedsplasser. Etter Google regnes de som den ledende aktøren i markedet.

 • PayPal

PayPal er en av verdens ledende «nye» betalingsplattformer. De har sitt hovedkontor i Silicon Valley. Vi vil møte selskapet for å høre hvordan de ser på fremtiden innen betaling.

 • 360 Payment Solutions

360 Payment Solutions er en utfordrer innen digital betaling. De har utviklet en plattform med fokus på mobil. 

 • Intel

Intel er verdens ledende chip leverandør. Dette kan kanskje høres litt kjedelig ut, men Intel er i praksis en forutsetning for alt som nå skjer innen Internet of Things. Skal en koble sammen «tingene» må også «tingene» har en chip. Selskapet har sitt hovedkontor i Silicon Valley.

 • Google

Alle kjenner Google. Vi vil møte en av deres Internet of Things spesialister.

 • Cisco

Cisco er en av verdens største selskaper innen bla infrastruktur. Vi arbeider nå med å sette opp et møte med deler av deres Internet of Things avdeling for å få et nærmere innblikk i hvordan Cisco ser på fremtiden.

 • Uber

Uber er kanskje den aktøren som i den nye delingsøkonomien er mest kjent. På få år har de utviklet en svært spennende disruptiv løsning. Nå arbeider de med ekspansjon i beslektede næringer.

 • Singularity University

Kanskje en av verdens ledende tenketanker innen ny teknologiutvikling. Singularity University har bygget opp sin teoretiske plattform rundt tanken om eksponentiell teknolologiutvikling.

Til toppen