Experience

Ledelsesseminar hos Knowit

Innovasjon er det nye konkurransefortrinnet

Innovasjon – Innsikt - Kultur

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er teknologiutvikling, endrede kundepreferanser og kundeatferd, og muligheter som nye forretningsmodeller skaper. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablert kultur og praksis. 

Foredragsholdere

Tore Hillestad Dr.oecon. fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH
Stein Opsahl Direktør for strategisk rådgivning, Knowit Experience, Norden
Anette Urhamar Experience Design Director, Knowit Experience, Oslo
Henning Dahl Strategisk rådgiver, Knowit Experience, Bergen

Agenda

Hvordan kan kulturutvikling bidra til økt innovasjon og omstilling? – 30 min

Tore Hillestad - dr.oecon. fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH

Hillestad er en av de aller beste foreleserne vi har og vil snakke om hvordan organisasjonskultur påvirker endringsprosesser og innovasjon i organisasjoner, og lederes roller som kulturelle arkitekter. 

 

Tre pillarer i din strategi for en digital verden – 20 min

Stein Opsahl – direktør for strategisk rådgivning, Knowit Experience, Norden

Stein har mange års erfaring fra en lang rekke bransjer med utvikling av bedriftskultur, forretningsutvikling og posisjonering.

 

Insight by Design – Hvordan reell innsikt endrer organisasjonen – 20 min

Anette Urhamar – Experience Design Director, Knowit Experience, Oslo

Anette var ansvarlig for tjenestedesignprosjekt som skulle flytte merkevaren til NAF for å nå ut til et nytt marked. Dette er historien om hvordan tjenestedesign bidrar til kunnskap om reelle brukeropplevelser skaper bedre produkter, opplevelser og tjenester.

 

Innovasjon i praksis – slik skapes innovasjonskultur – 20 min

Henning Dahl – strategisk rådgiver, Knowit Experience, Bergen

Henning har de siste årene hatt ansvar for innovasjonsprosjekter for bedrifter innen energi, transport og havnæringene. Basert på dette deler han beste praksis for styrket innovasjonsevne og innovasjonskultur.

Til toppen