#InnovationTuesday

Hvordan Massterly bruker autonome skip for å kutte utslippene fra tungtransport i Oslo og IBM anvender blockchain-teknologi for å redusere matsvinn

I anledning EUs kåring av Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019, får vi høre to eksempler på praktisk anvendelse av teknologi - Løsninger som bidrar direkte til miljøet. Massterly forteller om deres satsning på autonome og elektriske skip som kan betydelig redusere utslippene fra tungtransport i Oslo, mens IBM beskriver hva deres blockchain-løsning Food Trust, som har som mål å redusere matsvinn og øke kvaliteten av matlevering, kan bety for Norge og vår fiskeindustri.

Massterly, et samarbeid mellom Wilh. Wilhelmsen og Kongsberg Maritime, er på god vei til å flytte frakten av gods som råvarer fra vei til sjø på gunstig måte ved bruk av avansert teknologi. Jon Nordgard, VP Business Development i Massterly, forteller om deres samarbeid med Asko som minsker lokal forurensing i Oslo-området og som enkelt kan brukes andre steder. Å få gods over fra vei til miljøvennlige alternativer på sjø er hovedmålet og kan betydelig minske forurensningen fra tungtransport i Oslo og i andre byer. Massterly og Asko planlegger autonom sjøtransport på strekningen Moss – Holmestrand nettopp for å redusere tungtransporten gjennom Oslo.

Et annet eksempel på praktisk anvendelse av avansert teknologi til samfunnets beste er IBMs satsning Food Trust. I samarbeid med retail-kjemper som Walmart, har IBM utviklet en blockchain-løsning for å skape tillit og økt transparens i verdikjeden for matlevering. Tydelig redusert matsvinn, økt kvalitet og sikkerhet er noen av fordelene som kan høstes av forbrukerne og samfunnet forøvrig. Fra IBM kommer Espen Braathe, Watson IoT, SCM & Food Trust Practice Leader, som skal fortelle om løsningen, hva dette har betydd for dem IBM har hjulpet så langt, og hva dette kan bety for Norge - Og fiskeindustrien vår.

Når?
Tirsdag 12. februar, 2019
Kl. 08:00 - 09:30

Hvor?
Lakkegata 53, Oslo.

Påmelding
Meld deg på frokostseminaret her.

Agenda
08:00 Registrering, kaffe og bærekraftig frokost
08:30 Velkommen
08:40 Foredrag med Massterly og IBM 
09:40 Q&A
09:55 Avslutning

Foredragsholdere

Jon Nordgard Jon Nordgard er sivilingeniør fra Marin Teknikk på NTNU. Han jobbet for PA Consulting Group som bedriftsrådgiver med strategiske problemstillinger før han ble ansatt i strategi og M&A avdelingen til rederiet Wilhelmsen. Der har han jobbet i tre år med konsernstrategi samt salg og oppkjøp av virksomheter før han var med å starte opp Massterly AS, et joint venture mellom Kongsberg og Wilhelmsen for utvikling av logistikkløsninger knyttet opp mot autonome skip. Jon er i dag ansvarlig for forretningsutvikling i Massterly.
Espen Braathe Espen Braathe leder i dag IBM Nordens satsing på matsporing. Kombinasjonen av IoT, Blockchain og maskinlæring gjør at store aktører som Walmart og Carrefour nå satser på IBM som partner i et stadig tøffere marked. Espen har lang fartstid innen IoT og matsporing og har jobbet mye for internasjonal retail. Etter elleve år i IBM hvor han var en ledende pioner innen sporing og RFID både i Norden og Europa, var han syv år i Tracetracker og jobbet som partner med blant annet Oracle og HPE. Tilbake i IBM med en ambisjon om endelig sette norsk mat på verdenskartet.
Til toppen