#InnovationTuesday

Fremtidens mobilitetsløsninger

Ruter sitt samfunnsoppdrag er å gjøre kollektivtransport, sykkel og gange til et naturlig førstevalg. I skarp konkurranse med privatbilen, er Ruters målsetting at reisende skal komme seg fra dør til dør – sømløst, effektivt og behovsrettet. Best for deg som innbygger, best for samfunnet og best for miljøet.

Hvordan påvirker ny teknologi, globale trender og delingsfilosofi Ruter og deres utvikling av fremtidens mobilitetstilbud? Hvilke aktører kan involveres og på hvilke plattformer?

Vi har invitert Claes Kanold, leder for mobilitetstjenester hos Ruter AS til månedens Innovation Tuesday. Han gir oss et innblikk i hvordan de som interkommunalt selskap jobber mot det ambisiøse målet om å bli fremtidens mobilitetsløsning – det naturlige førstevalget for reisende.

Når?
Tirsdag 6. november, 2018.
Kl. 08:00 - 09:30

Hvor?
Lakkegata 53, Oslo.

Påmelding
Meld deg på frokostseminaret her.

Agenda
08:00 Registrering, kaffe og frokostservering
08:30 Velkommen
08:40 Fremtidens mobilitetsløsninger med Ruter
09:25 Q&A
09:30 Avslutning

Foredragsholdere

Claes Kanold Claes Kanold leder utviklingen av nye mobilitetsløsninger i Ruter og er strategisk involvert i arbeidet med autonome kjøretøy og DRT-løsninger. Han har tidligere jobbet som leder for salgs- og betalingsløsninger, og har erfaring fra e-handel og digitalisering i flybransjen.
Til toppen