Kurs

ISTQB kurs

Programvare er i dag overalt rundt oss, fra overføring av penger via Vipps, til familien slapper av foran TV-en med en episode Game of Thrones. Samfunnet er avhengig av god kvalitet og stabilitet på programvaren, enten det gjelder kritisk infrastruktur, liv og helse, de små daglige gjøremålene, eller interne systemer i virksomheten du jobber i. Som ISTQB sertifisert tester kan du og din organisasjon sikre kvaliteten til programvaren på en profesjonell og effektiv måte.

Praktiske detaljer

Sted: Sentralt i Bergen (mer informasjon senere)

Dato: Torsdag 3. november til tirsdag 8. november (fire dager)

Tid: Fra 08 til 16 hver dag

Pris: 16.900,- inkl kursmateriell, lunsj og eksamen. Kurset er fritatt for mva.

Påmelding: Send e-post til jorn.aaberg@knowit.no

 

Om kurset / sertifiseringen

Kurset sertifiserer deg som profesjonell tester av programvare, og forbereder deg på videre utdanning innen fagfeltet test og testledelse. Du lærer å identifisere og unngå feil tidligere i utviklingsprosessen, og gir deg en terminologi som effektiviserer og tydeliggjør kommunikasjonen mellom testere, utviklere og resten av organisasjon. Kurset går over fire dager, med en avsluttende eksamen i etterkant av kurset. Sertifiseringen gir deg en god mulighet for å dokumentere at du holder et internasjonalt nivå på programvaretesting. Kurset er akkreditert av Norwegian Testing Board.

Instruktør Ina Espås har arbeidet med test- og testledelse i over 15 år, og er et av de mest respekterte navn innen fagfeltet i Norge. Hun har arbeidet innen testledelse på flere større nasjonale prosjekter spesielt innen bank og finans, og var en av initiativtakerne til Knowit Consulting Bergen AS. Knowit har over 300 spesialister i Norden som jobber med test & kvalitetssikring, og Bergen har det største og faglig tyngste miljøet innen feltet. Vi har et sterkt faglig engasjement, og du kan også lese mer om dette på vår blogg: http://www.kvalitetsentusiastene.no.

Kort om ISTQB

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) ble grunnlagt som en non-profit organisasjon i Belgia i 2002. ISTQB har utarbeidet en sertifiseringsordning som i dag er den verdensledende inn Software testing, og det er i dag over 500.000 ISTQB-sertifiserte på verdensbasis – deriblant over 2.000 i Norge.  ISTQB er basert på frivillig arbeid, og i dag deltar flere hundre internasjonale testeksperter i dette arbeidet. ISTQB er nå representert med nasjonale testing boards i alle verdensdeler. ISTQB har tre sertifiseringsnivåer: Foundation, Advanced, og Expert. Nivåene er påbyggende, og sertifisering på et nivå er en forutsetning for å avlegge eksamen på neste nivå.

Eksamen for foundation-level bygger på innholdet i Syllabus og Glossary. Disse dokumentene er tilgjengelig for nedlasting her: http://www.istqb.no/dokumentasjon/

For mer utfyllende informasjon om ISTQB: http://www.istqb.org/

Hvem bør delta?

Kurset passer i utgangspunktet for alle som har en interesse i kvalitet på programvareprodukter. Det er en basis for alle som ønsker å jobbe strukturert og målrettet med kvalitetssikring av programvare. Dette inkluderer naturligvis alle som jobber innenfor testfaget, men er også relevant for prosjektledere og utviklere.

Det er en fordel om du har noe bakgrunn og forståelse fra utvikling eller test fra tidligere, men det er ikke en forutsetning for å gjennomføre kurset.

 

Til toppen