Kurs: ISTQB Foundation

Kurset går over fire dager, med eksamen uken etter avsluttet kurs. Kurset og sertifiseringen gir deg en god mulighet til å få dokumentert at du holder et internasjonalt nivå på Software testing. Kurset er akkreditert av Norwegian Testing Board.

Språk: 
Forelesninger, pensumlitteratur og eksamen på norsk. I tillegg får man boken ”Software Testing Foundations” (3rd edition, Rocky Nooko, 2011) av Linz, Spillner og Schaefer som danner et godt grunnlag for kurset.

Undervisningsdato:
Torsdag – fredag 12-13.april

Mandag – tirsdag 16-17.april. 

Undervisningstid:
08.30-15.30 alle dager inkl. lunsj.

Kursavgift:
16.900,- (kurset er fritatt for mva.) pr. person

Kursavgiften inkluderer kurs og eksamen, pensumlitteratur, lærebok, eksamensavgift, samt lunsj på kursdagene.

Sted:
Sentralt i Bergen

Påmelding:
Påmeldingsfrist fredag 04. april.

For påmelding, registrer deg på denne siden, eller ta kontakt med Ina Espås:  ina.espas@knowit.no

Telefon: +47 91880286

Eksamen

Tidspunkt: Uken etter kursgjennomføring (mandag 23. april) kl. 09-10. Tidspunkt må bekreftes av ISTQB Norge når vi vet antallet deltagere på kurset.

Sted: Nøstegaten 58

Språk: Valgfritt - Norsk (60min) eller engelsk (75min).  Varighet på eksamen er 60 minutter. Dersom eksamen ikke er på ditt morsmål er varighet på eksamen 75 minutter.

Kort om Knowit
Knowit har over 300 spesialister i Norden som jobber med test & kvalitetssikring. I Bergen ser vi at Knowit har det største og faglig tyngste miljøet innen test og kvalitetssikring av IT-systemer. Vi har et sterkt faglig engasjement, og om du vil lese litt mer om oss kan du blant annet se vår blogg på http://www.kvalitetsentusiastene.no

Kort om ISTQB
ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) ble grunnlagt som en non-profit organisasjon i Belgia i 2002. ISTQB har utarbeidet en sertifiseringsordning som i dag er den verdensledende inn Software testing.  ISTQB er basert på frivillig arbeid, og i dag deltar flere hundre internasjonale testeksperter i dette arbeidet. ISTQB er nå representert med nasjonale testing boards i alle verdensdeler.ISTQB har tre sertifiseringsnivåer: Foundation, Advanced, og Expert. Nivåene er påbyggende, og sertifisering på et nivå er en forutsetning for å avlegge eksamen på neste nivå.

Eksamen for foundation-level bygger på innholdet i Syllabus og Glossary. Disse dokumentene er tilgjengelig for nedlasting her:

http://www.istqb.no/dokumentasjon/

For mer utfyllende informasjon om ISTQB: http://www.istqb.org/

Fordeler med ISTQB Foundation sertifisering
ISTQB gir deg trygghet for at du har et solid fundament i forhold til testkunnskaper og terminologi. Du synliggjør at kunnskapen din er basert på internasjonalt anerkjent fagmateriale, samt at du følger en velfundert metodikk i ditt testarbeid. Kurset gir en grundig innføring i hvordan du planlegger og gjennomfører en strukturert og systematisk evaluering og test av programvareprodukter.

Gjennom å følge metodikken fra ISTQB vil du øke sannsynligheten for å oppnå bedre kvalitet i IT-løsningene du skal kvalitetssikre. Du vil også lære teknikker for å gjennomføre raskere testsykluser og redusert Time To Market.

Hvem bør delta?
En ISTQB sertifisering passer i utgangspunktet for alle som har en interesse i kvalitet på softwareprodukter. Det er en basis for alle som ønsker å jobbe strukturert og målrettet med kvalitetssikring av programvare. Dette inkluderer naturligvis alle som jobber innenfor testfaget, men er også svært relevant for prosjektledere og utviklere.

Det er en fordel om du har noe bakgrunn og forståelse fra utvikling eller test fra tidligere, men det er ikke en forutsetning for å gjennomføre kurset.

Avbestilling
Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling/forfall etter 10.april refunderes ikke deltageravgiften. Påmeldt deltager kan erstattes av annen deltager fra samme bedrift. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Ved avbestilling innen påmeldingsfristens utløp refunderes avgiften, fratrukket et gebyr på kr. 500,-.

Til toppen