Event

Implementert GDPR - Hva nå?

Din bedrift har implementert GDPR – hva nå? GDPR er ikke noe du innfører en gang – det må kontinuerlig vedlikeholdes og følges opp. Har selskapet ditt sikret gode nok rutiner og prosedyrer for etterlevelse av regelverket?

I dette seminaret vil du lære hvordan Knowit har bistått kunder med implementering av internkontrollsystemer som sikrer god etterlevelse av regelverket og få tips om teknologi og verktøy som kan forenkle denne prosessen.

Når?
31. oktober 

Hvor? 
Lakkegata 53, Oslo.

Påmelding
Meld deg på frokostseminaret her.

Agenda
08:00 Registrering, kaffe og frokostservering
08:30 Velkommen
08:40 Implementert GDPR – Hva nå? 

Det er nå det løpende arbeidet med å sikre og dokumentere etterlevelsen begynner. Thomas H. Ljøgodt i Knowit Secure vil dele sine erfaringer fra prosjekter der Knowit har bistått kunder med å etablere internkontroll-systemer som skal sikre at regelverket etterfølges. Temaer som vil bli berørt er:

  • Hvordan etablere gode kontrollrutiner
  • Privacy by design
  • Fordeler med automatisering og kontrollverktøy
  • Sikkerhet
  • Håndtering av endringer
  • Oppfølging av avvik


09:05 Kaffepause

09:15 The economic impact of GDPR automation: Balancing Compliance and Business Value
How can a GDPR process automation balance Compliance and Business Value? (ENG)

  *   With manual processes involved, becoming GDPR compliant is very demanding
  *   To stay compliant, automation of GDPR processes is needed
  *   GDPR process automation helps balancing Compliance and Business Value
  *   Customer Use Cases: we will talk about how you can draw the advantage of automating your GDPR processes, and hear from companies like yours how they have done it.

10:15 Avslutning

10:30 Mulighet til å få et møte for å snakke nærmere om:

  *   Data Protection Officer som en tjeneste
  *   Generell opplæring i GDPR
  *   Sikre at nye GDPR-prosesser er forankret på en konsistent, korrekt og hensiktsmessig måte
  *   DPO Coach
  *   DPIA
  *   Implementering av Data Governance og informasjonssikkerhet

Foredragsholdere

Thomas Ljøgodt Hågen Hågen er seniorrådgiver i Knowit Secure. Han har jobbet med personvern og informasjonssikkerhet som sitt spesialfelt i en årrekke. Han har bakgrunn fra Datatilsynet og Kripos og har bred erfaring med å bistå virksomheter med å etablere et internkontrollsystem som ivaretar lovkravene.
Dagmar Hillmeister-Mueller Dagmar is an experienced consultative sales professional with a long track record of success. With a career spanning almost 30 years in the software industry, Dagmar has been working with virtually all industry sectors, focusing on Data Governance for the last 10 years. By adopting a consultative sales approach, she has been able to explain to customers the business value of a solution – demonstrating why they should invest and why they should do it now.
Til toppen