Kurs: ISTQB Foundation (norsk) med intro til ISTQB Agile tester i Bergen

Sertifiseringen gir deg dokumentasjon på et internasjonalt nivå for kunnskap i software-testing. Kurset går over fire dager, med eksamen for Foundation uken etter kurs og mulighet for eksamen i Agile tester uken etterpå.

Kurset inneholder oppgaver og teknikker som kan brukes direkte i jobben din etter gjennomført kurs. Vi gjennomgår også en del problemstillinger i forhold til å teste på mobile enheter. Vårt mål er at du skal få en sertifisering og samtidig lære mye om praktisk gjennomføring av test på forskjellige typer plattformer. Kurset har følgende innhold:

Dag 1-3
ISTQB Foundation (5 tema)
Grunnleggende om testing og testsykluser. Teknikker for testdesign, funksjonell og strukturell test, testledelse og testverktøy.

Dag 4
Oppsummering og prøveeksamen (Foundation)
ISTQB Agile Tester – gjennomgang. Pensum og eksamen finnes kun i engelsk utgave.

Kurset er akkreditert av Norwegian Testing Board.

Undervisningsdato:
Onsdag 15. - torsdag 16. - mandag 20. - tirsdag 21. mai 2019

Undervisningstid:
08.30 - 16.30 alle dager inkl. lunsj.

Sted:
Hotell Terminus, 5004 Bergen

Instruktør:
Ina Espås

Påmeldingsfrist:
Fredag 10. mai.

For spørsmål om påmelding:
E-post: ina.espas@knowit.no
Telefon: +47 918 80 286

Kursavgift: 
Kurs inkludert eksamen i ISTQB Foundation kr. 16.900,- pr.person (kurset er fritatt mva.)

Prisen dekker:

  • Kopi av presentasjoner og oppgaver med svar
  • Syllabus (pensum) for Foundation og Agile tester.
  • Lærebok: ”Software Testing Foundations” av Linz, Spillner og Schaefer
  • Eksamensavgift for Foundation.
  • Lunsj alle dager.ISTQB Agile tester eksamen:

Pensum og eksamen er på engelsk.

OBS!
Man må ha bestått ISTQB Foundation for å ta Agile tester Eksamen.

Pris:
2.000,- pr. person (er fritatt mva)


EKSAMEN FOUNDATION

Tidspunkt: MANDAG 27. mai

EKSAMEN AGILE (Foundation må være bestått)

Tidspunkt: MANDAG 3. juni

Språk eksamen Foundation:
Valgfritt. Norsk eller engelsk. Varighet på eksamen er 60 minutter. Dersom eksamen ikke er på ditt morsmål, er varighet på eksamen 75 minutter.

Språk eksamen Agile:
Engelsk. Varighet på eksamen er 60 minutter. Dersom eksamen ikke er på ditt morsmål (engelsk), er varighet på eksamen 75 minutter.

OBS!
Man må ha bestått ISTQB Foundation eksamen for å få ta Agile tester eksamen.


Sted for begge eksamener:

Hotell Terminus, 5004 Bergen.

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling/forfall etter 1. april refunderes ikke deltageravgiften. Påmeldt deltager kan erstattes av annen deltager fra samme bedrift. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Ved avbestilling innen påmeldingsfristens utløp refunderes avgiften, fratrukket et gebyr på kr. 500,-. 

Kort om Knowit:
Vi har et sterkt faglig miljø innen test- og kvalitetssikring i Knowit. Om du vil lese litt mer om oss, sjekk vår blogg:  http://www.kvalitetsentusiastene.no.

Kort om ISTQB:
ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) ble grunnlagt som en non-profit organisasjon i Belgia i 2002. ISTQB har utarbeidet en sertifiseringsordning som i dag er den verdensledende inn Software testing. ISTQB er basert på frivillig arbeid, og i dag deltar flere hundre internasjonale testeksperter i dette arbeidet. ISTQB er nå representert med nasjonale testing boards i alle verdensdeler.ISTQB har tre sertifiseringsnivåer: Foundation, Advanced, og Expert. Nivåene er påbyggende, og sertifisering på et nivå er en forutsetning for å avlegge eksamen på neste nivå.

Eksamen for foundation-level bygger på innholdet i Syllabus og Glossary. Disse dokumentene er tilgjengelig for nedlasting her:

http://www.istqb.no/dokumentasjon/

For mer utfyllende informasjon om ISTQB: http://www.istqb-norge.no/

Fordeler med ISTQB Foundation sertifisering
ISTQB gir deg trygghet for at du har et solid fundament i forhold til testkunnskaper og terminologi. Du synliggjør at kunnskapen din er basert på internasjonalt anerkjent fagmateriale, samt at du følger en velfundert metodikk i ditt testarbeid. Kurset gir en grundig innføring i hvordan du planlegger og gjennomfører en strukturert og systematisk evaluering og test av programvareprodukter.

Gjennom å følge metodikken fra ISTQB vil du øke sannsynligheten for å oppnå bedre kvalitet i IT-løsningene du skal kvalitetssikre. Du vil også lære teknikker for å gjennomføre raskere testsykluser og redusert Time To Market.

Hvem bør delta?
En ISTQB sertifisering passer i utgangspunktet for alle som har en interesse i kvalitet på softwareprodukter. Det er en basis for alle som ønsker å jobbe strukturert og målrettet med kvalitetssikring av programvare. Dette inkluderer naturligvis alle som jobber innenfor testfaget, men er også svært relevant for prosjektledere og utviklere.

Det er en fordel om du har noe bakgrunn og forståelse fra utvikling eller test fra tidligere, men det er ikke en forutsetning for å gjennomføre kurset.

Til toppen