PMI: Prosjektledersamling i Bergen: Stad skipstunnel kan bli verdens første skipstunnel

Stad skipstunnel: Kystverket har gjennomført en konseptutredning for bygging av verdens første skipstunnel ved Stad.

Terje Andreassen er prosjektleder for prosjektet Stad skipstunnel. Kystverket har jobbet med konseptutredning og planlegging av denne skipstunnelen i 3 år. I nasjonal transportplan for 2018–2029 er Stad skipstunnel inkludert med en ramme lik kostnadsoverslaget på NOK 2,7 milliarder. 1,7 milliarder ligger inne i første del av NTP, Nasjonal Transportplan. Dette vil kreve mye både av ansvarlig byggherre og gjennomføringsprosjektet.

Stadhavet er det mest værutsatte og det farligste havstykket langs norskekysten, og målet med dette prosjektet er å sikre en tryggere seilas langs Stad for nyttetrafikk, turisttrafikk og lokal skipstrafikk. Kystverket har levert en konseptutredning (KVU 2010) som omhandler de tre alternativene «Nullalternativet», dvs ingen tiltak eller forbedringer, «Liten Tunnel» for små fartøyer, og «Stor Tunnel», som får plass til Hurtigruta. Tunnelen har en lengde på 1 700 meter, en høyde på 49 meter, og en bredde på 36 meter. Byggetiden er estimert til 3-4 år. Det er videre gjennomført kvalitetssikring etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet. Prosjektet er levert Samferdselsdepartementet og skal kvalitetssikres før det skal opp i Stortinget for endelig finansiering.

Terje vil fortelle oss hvordan teamet har jobbet med konseptalternativer og designløsninger, samt hvordan de har foretatt kostestimering og utarbeidet tidsplanen. Videre er de spesielle risiki ved et slikt prosjekt utredet. Foredraget er tidligere holdt i regi av PMI Norway Chapter Oslo Branch, og fikk veldig gode tilbakemeldinger.

Operations Director Kari Mørkesdal innleder kvelden med:  

  1. Presentasjon av nye frivillige i Bergen Branch-ledelsen
  2. Siste nytt fra årsmøtet til PMI Norway Chapter
PMI Norway Chapter Bergen Branch ønsker medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen til et spennende foredrag! Påmelding via PMIs hjemmeside finner du her.

Som vanlig er det Knowit som stiller lokalene i Nøstegaten 58 til disposisjon.

Det blir enkel servering med håndmat fra kl 17.45. Foredraget starter ca kl. 18.15

 

Til toppen