Sommerskolen

Hva driver mamma og pappa med på jobb?

Sommerskolen er et tilbud for barn av ansatte i Knowit og deres venner. Det tar sted en eller to uker før skolestart. Barna blir oppdelt i grupper etter erfaring og alder, hvor de over fem dager lærer litt av hva vi i Knowit jobber med til daglig.

Programmet varierer fra år til år. Det kan være alt fra Design Thinking, til hvordan roboter og spill utvikles, og hva som ligger bak mange av de tjenestene de bruker i egen hverdag, som YouTube-kanaler og innholdsproduksjon.

Sommerskolen

Vekker interesse for realfag

Bakgrunnen for at Knowit arrangerer sommerskolen er at vi ønsker å gi barn i grunnskolealder et tilbud om å lære mer om koding, teknologi og design – områder som er grunnleggende for samfunnsutviklingen og dermed definerende for alle.

Vi i Knowit er svært opptatte av at flere og flere norske ungdommer velger å utdanne seg innenfor informatikk, tjenestedesign og strategi. Vårt håp er at vi, gjennom å tilby barn av ansatte og deres venner en mulighet for å utforske teknologi gjennom lek og læring, gjør det lettere for barna å velge realfag.

Til toppen