Stilling

Bid Manager / Kundeansvarlig

Lana, Jørgen og resten av Knowit Experience har alt for mye å gjøre om dagen, og trenger hjelp av deg. Knowit Experience har en stadig økene etterspørsel fra offentlige virksomheter innen alle våre fagområder; design og merkevare, teknologi, analyse og rådgivning, og markedsføring og CRM. Vi ønsker derfor å styrke vår kapasitet og kompetanse i arbeid med tilbud- og anbudsprosesser til det offentlige markedet.

Bid Manager – Kundeansvarlig offentlig sektor

Som Bid Manager har du overordnet ansvar for gjennomføring og styring av tilbuds- og anbudsprosesser til offentlig sektor på vegne av Knowit Experience i Norge. Som en del av salgsavdelingen, vil du ha hovedansvaret for å videreutvikle de kommersielle strategiene og bevare og øke kundeporteføljen innen offentlig sektor. Stillingen krever at du bygger deg opp en god oversikt over det relevante markedet, og kan gi innspill til øverste ledelse om behov for nye strategiske valg innen sektoren.

Som Bid Manager har du også operativt ansvar for å planlegge og gjennomføre anbudsprosesser på vegne av Knowit Experience Oslo. Det innebærer å koordinere salgsarbeidet internt og levere det beste mulige tilbudet. Arbeidet vil kreve samarbeid med kolleger i Knowit Experience Oslo, andre deler av Knowit-konsernet, samt underleverandører og samarbeidspartnere. I dette forventes det at du har god oversikt over konsulentenes kompetanse, involverer fagansvarlige og avdelingsledere og trekker på kollegers fagkompetanse. Som Bid Manager vil du også ha hovedansvaret for å utforme og presentere tilbud, og gjennomføre forhandlinger med offentlige kunder.

Stillingen medfører også et overordnet, merkantilt ansvar for flere kunderelasjoner og at alle leveranser gjennomføres og leveres med en kvalitet og en fremdrift som er innenfor rammen av det som er avtalt. Som kundeansvarlig sørger du også for en solid overlevering til leveranseteamet, og holder tett dialog og samarbeid med kunden, prosjektledere, leveranseteam og rådgivere ute hos kunde.

Stillingen krever at du holder en høy integritet i arbeidet, fremmer Knowit Experience Oslo på en måte som er i tråd med våre strategiske målsetninger, verdier og retningslinjer.


Vi ønsker at du har:

 • God kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser og SSA- rammeverket
 • Erfaring med og er god til å utarbeide tilbud, rammeavtaler og avrop til offentlig sektor
 • God erfaring med tilbudsforhandlinger med offentlige virksomheter og kan vise til dokumenterte resultater
 • En lagspillerprofil med meget gode samarbeidsevner
 • Evne til å holde et høyt arbeidstempo og kan holde i flere salgsprosesser til enhver tid


Det er et krav at du til enhver tid evner å levere høy kvalitet i arbeidet og holder de tidsfrister som settes av oppdragsgiver.

I Knowit Experience Oslo blir du en del av et særdeles sterkt fagmiljø, et unikt fellesskap og et enestående kollegialt miljø med mange sosiale aktiviteter. Vi har korte beslutningsveier, og du får gode muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag og utvikle deg og din karriere.


Her er noen av fordelene ved å være en del av oss:

 • Du får jobbe med de beste kundene og de råeste prosjektene
 • Du får samarbeide med 200 + lidenskapelige spesialister
 • Vårt kreative samspill og vår brede kompetanse gir oss kraft til å løse store, spennende oppdrag for våre kunder
 • Du blir en del av en sterk salgsavdeling i hjertet av organisasjonen og får jobbe i et team som kan anbud. All vår erfaring og metodikk står til din disposisjon, og vi håper å lære av deg
 • Vi er godt kjente innen det offentlige, vinner mange anbud, og med deg om bord skal vi vinne enda flere
 • Du får beste mulige onboarding. Det er et krav vi har på oss selv – ikke noe du må be om
Vi tilbyr gode betingelser, hvor lønna bare er én viktig del av vårt fokus på trygghet og fleksibilitet for våre medarbeidere. Knowit Experience Oslo tilbyr et bredt program for faglig og personlig utvikling, noen smakebiter:
 • Kurs & konferanser: Et raust budsjett til hver medarbeider + 2 arbeidsdager årlig
 • 8 timer per måned du kan bruke fritt til faglig utvikling
 • Knowit Academy med 10 samlinger årlig
 • Sommerskole for barna til ansatte
 • Årlig miljøhack wokshop: En helg hvor vi jobber tverrfaglig med å skape nye miljøvennlige løsninger for kundene våre

Kontakt oss gjerne:

Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med Salgsdirektør Mona Hvattum på telefon 40214364 eller mail mona.hvattum@knowit.no eller vår HR Direktør Ine Mari Molteberg-Bøhn på telefon 95703586 eller mail Ine.Bohn@knowit.no

Sted Oslo
Emne Kundeansvarlig
Forretningsområde Experience
Til toppen