Stilling

IT Systemeier for GK Gruppen

Vil du bli med på laget og ta ansvar for vår nye ERP-løsning Unit4?

Stillingen inngår i GKs helhetlige styringsmodell for tjenesteforvaltning, og du vil i rollen som systemeier være med på å utvikle og forbedre våre prosesser og systemer.

Som systemeier er du den øverste ansvarlig for systemporteføljen rundt UNIT4 i konsernet. Porteføljen understøtter flere prosesser for å kunne effektivt levere tjenester innenfor økonomi og finans. Du vil samarbeide med tjeneste- og prosesseiere, forvaltere og superbrukere for å sikre god ressursbruk, økonomistyring og prosesstøtte. Stillingen er organisert under konsernets finansfunksjon.

Du vil få hovedansvar for:

 • at systemet er i samsvar med beskrevede prosesser og støtter gjennomføring av disse

 • sørge for kontinuerlig forbedring og sikre videreutvikling av systemet med tilhørende brukergrensesnitt

 • porteføljens livssyklus (Application Lifecycle Management) og århjul.

 • forvaltning av avtaler i kontakt med leverandører

 • å budsjettere årlige kostnader for systemet

 • at det finnes dokumentasjon og opplæringsmateriell

 • prioritere, planlegge, risikovurdere og iverksette vedlikehold og endringer

 • at sikkerhet og personvern ivaretas

 • å sikre standardisering og effektivisering av porteføljens systemer på tvers av konsernet

Hvem vi ser etter:

Det forventes at du har meget god kunnskap om økonomiprosesser og løsninger knyttet til disse, fortrinnsvis med erfaring fra Unit4. Du jobber aktivt med forbedring og muligheter i porteføljen. Vi søker deg som har gode samarbeidsevner på tvers av fag og ansvarsområder, og som har god kontroll på leverandører og som styrer disse i henhold til avtaleverk.

Nøkkelpunkt for rollen:

 • Evne til strukturert prosessledelse

 • Jobbe proaktivt i samarbeid med systemforvaltere i IT og leverandører, herunder eie leverandørkontakten.

 • Reforhandling av avtaler

 • Planlegge vedlikehold i samarbeid med systemforvalter og leverandør

 • Bidra mot endringer og oppgraderinger i porteføljen

 • Sikre gjennomføring av Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) sammen med sikkerhetsansvarlig på IT

 • Evne til å se helhet og forstå hvordan ting henger sammen på tvers

 • Forstå det funksjonelle i systemet

 • God forståelse for hvordan forbedringer i systemet bidrar til å gjøre tjenesten bedre for kunde/bruker

 • God innsikt i digital transformasjon for en virksomhet

 • Du vil komme inn og følge et pågående implementeringsprosjekt for UNIT4


Vi kan tilby:


 • En spennende og variert rolle i en offensiv bedrift

 • Stor påvirkning på egen rolle

 • Gode pensjons- og forsikringsforhold

 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer

 • Stor takhøyde og påvirkningsmuligheter

 • En rolle der du får benyttet og utviklet kompetansen din
www.gk.no | www.gk.se | www.gk.dk


Til toppen