Stilling

Vi søker en UX/interaksjons/tjenestedesigner og Lead til Knowits' designmiljø

Ønsker du å være en del av et av de sterkeste og største designmiljøene i Norge?

Knowit har samlet alle Oslo-selskapene sine under samme tak, midt på Tullinløkka – i splitter nye lokaler i Oslos nye innovasjonsdistrikt.

Nå styrker vi Solutions’ designmiljø og søker flere senior UX og Tjenestedesignere samt en Lead designer til en av våre nyeste designavdelinger.

Om Knowit

Knowits visjon er å bidra til et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom nyskapende digitale tjenester. Knowit er et ledende ekspertmiljø og vi har som mål å tilby kundene unik verdi gjennom tre forretningsområder: Experience, Insight og Solutions.

Vi har en kultur preget av åpenhet, forståelse av kundens virksomhet, høy spisskompetanse og vilje til kontinuerlig utvikling. Knowit ble etablert i 1990, og har i dag rundt 2600 ansatte fordelt på 14 kontorer i Sverige, fem i Norge og ett i henholdsvis Danmark, Finland og Tyskland. Knowit er notert på den Nordiska Börsen i Stockholm.


Vi søker en Lead Designer som er motivert til å være med å bygge vårt designteam videre.

Som vår nye Lead Designer forventer vi at du bidrar til å styrke vårt arbeid med å videreutvikle avdelingen. Du vil bli en del av et lead team som vil arbeide tett sammen. 

Vi trenger deg som kan jobbe med interne oppgaver relatert til designteamet så vel som kundearbeid. Kundearbeidet vil være hovedfokus. Interne oppgaver vil blant annet bestå av koordinering av designteamet, team strategi og deltakelse i tilbudsarbeid for å lande de gode designprosjektene.

Vi forventer at du har 8 til 10 år + arbeidserfaring fra designrelaterte prosjekter.

Vi søker senior designere innen interaksjonsdesign, UX design og tjenestedesign. 

Som Senior Designer kan du forvente å ta helhetlig design ansvar i møte med kundene våre - planlegge, rådgi og gjennomføre kundeoppdrag. Fokus vil være på helhetlige kundeleveranser, og muligheten til å følge en løsning fra konsept til ferdigstillelse og kontinuerlig videreutvikling gjennom en full livssyklus.

Vi leter etter deg som er fleksibel, nysgjerrig, ærlig og villig til å dele kunnskap og erfaringer både internt med designteamet og eksternt med våre kunder.

Vi forventer at du har 4 til 6 år + arbeidserfaring fra designrelaterte prosjekter.


Utdanning, bakgrunn og kompetanse:

  • Utdanning innen industridesign, produktdesign, visuell kommunikasjon og lignende, på Mastergradsnivå, eller tilsvarende gjerne fra utlandet.

  • Praktisk erfaring og yrkeserfaring kan kompensere for formell utdannelse.

  • Du blir ansett som ekspert innen minst ett relevant fagområde, og at du har arbeidet med flere av designdisiplinene.

  • Kunnskap, erfaring og demonstrerbare ferdigheter innen tjenestedesign og designmetodikk generelt. Både etablerte og nye rammeverk og verktøy.

  • Du ønsker å lykkes sammen med andre, og opplever glede ved å bygge opp fagmiljø, dele kunnskap og gjøre folk rundt deg gode

  • At du har svært gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk


Erfaring og ferdigheter med å:

  • Gjennomføre krevende og komplekse leveranser

  • Lede krevende og komplekse leveranser

  • Følge tjenester, gjerne samfunnskritiske løsninger, fra planlegging til ferdigstillelse, og kontinuerlig videreutvikling

  • Holde foredragKontaktpersoner: Daniel Horn, Ledende rekrutterer - telefon 90 62 40 62, eller
Christian Karlsson Principal Design Lead - telefon 93 02 18 70


Til toppen