IT & Telecom

Høy tilgjengelighet, ytelse og fleksibilitet er fokusområder innen telekomindustrien.

En stadig kortere livssyklus for produktene og stadig raskere utvikling av nye tjenester skaper et kontinuerlig behov for utvikling av både produkter og nettkapasitet. Det er hard konkurranse og stort behov for effektivitet. Det brukes konsulenter for å få tjenester og produkter raskere ut på markedet, for å styrke kompetansen og for å oppnå høyere effektivitet.

Telecomoperatørene møter hard konkurranse fra nye aktører. Operatørenes motmiddel er å strebe etter høyere effektivitet samtidig som de tilbyr nye tjenester, for eksempel for å ta hånd om bedriftskundenes datasenter.

Til toppen