Blå og gul graf på en monitor av aksjemarkedet

Utfordring

Gjennom innføringen av nye reguleringer (CSDR) vil rammebetingelsene for å drive en CSD-virksomhet endres. I den forbindelse ønsket VPS å gjennomgå sine driftsprosesser og støtteverktøy for å sikre optimal ressursbruk, hensiktsmessig bruk av teknologi og automatisering, og for å redusere operasjonell risiko. 

 

Hvit tavle med et flytdiagram tegnet med rød tusj

Løsning

Knowit ble engasjert for å gjennomføre en kartlegging, og legge frem en vurdering av hvordan prosesser, teknologi og organisering understøtter den daglige driften hos VPS. Det ble gjennomført tilsvarende kartlegginger for kundehenvendelser og arbeidet med kunderelasjoner. Gjennom observasjon, intervjuer, datainnsamling og analyse ble forbedringsområder identifisert, tiltak foreslått og gjennomføringsplaner utarbeidet. 

Briller med svart ramme forran en PC skjerm

Resultat

Knowit og VPS tok sammen fatt på arbeidet med å implementere tiltak for å optimalisere prosesser og innføre teknologistøtte for å muliggjøre en mer effektiv og automatisert drift. Tiltakene implementeres i korte sprinter for å kunne ha fokus på færre oppgaver parallelt, og dermed øke gjennomføringsevnen. 

Til toppen