Utfordringen

Lindorff er en stor aktør i et marked i endring. Hovedproduktet er Inkasso, hvor det er sterk konkurranse i markedet. Digitalisering endrer spillereglene og ny teknologi gir nye muligheter. Lindorff ønsker å få bedre innsikt i kundereisen for sine bedriftskunder for å skape størst mulig verdi for kundene.

Løsningen

Knowit ble engasjert for å bistå med å forbedre kundereisen for B2B salg. Arbeidet omfattet å kartlegge kundereisen for å få et helhetlig bilde av nåsituasjonen. Det ble også gjennomført en workshop med ledere for å identifisere hvordan digitalisering gir nye muligheter for å forbedre kundereisen. Analyser av data og sammenstilling av resultater fra intervjuer dannet grunnlag for å identifisere målrettede tiltak for å forbedre kundereisen og sikre beste praksis B2B salg.

Resultatet

Knowit og Lindorff har sammen utarbeidet en roadmap og implementeringsplan som skal muliggjøre at man kan jobbe systematisk med B2B salg og kundereisen. Det er lagt opp til en gjennomføringsmodell med sterk involvering og stegvis forbedring for å kunne se raske resultater. Enkelte initiativer ble også kartlagt og igangsatt underveis i prosjektet for å skape ekstra moment for veien videre.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen