Utfordringen

OP-Pohjola Group har et komplekst bedriftssystem som krever omfattende tester ved planlagte endringer. I 2011 var det tre testere som jobbet heltid med test av systemet. De anslo at fremtidige planlagte oppdateringer ville gi en betydelig økning i antall testtimer.

Før hver testkjøring og for hver enkelt testcase klargjorde testerne alle testdata manuelt, på grunn av at det ikke fantes noen god metode for lagring av gamle data som kunne gjenbrukes. Testerne anslo selv at 20 % av arbeidet deres gikk med til å oppdatere testdata.

Løsningen

Etter en analyse utført av oss i Knowit ble det klart at det som ville effektivisere prosessen mest, var nettopp å automatisere håndteringen av testdata.

Første skritt i retning av den endelige løsningen var å utvikle en datamodell for testdata, og å forstå hvilken type data som var viktigst. For å få ut denne informasjonen, brukte de et program som samlet og analyserte hvilke data som ble oftest brukt. Deretter utviklet de en funksjon med logikk som inneholdt all vesentlig informasjon som angikk forretningsprosessen. Denne skulle suppleres over tid.

Eksisterende script for testautomasjon ble gjenbrukt for å kontrollere kredittgiversystemet. Disse opprettet kreditter og modifiserte kundekontoer med informasjon som påvirket kredittgiverprosessen når det gjaldt f.eks. å gjennomføre kjøp og belaste kontoer.

Beregnet return of investment kommende fem år: 7,1 %

Resultatet

Vi overgikk forventningene.

Effektiviteten økte med 24 %

Hastigheten økte med 50 %

Høyere kvalitet, ingen kritiske feil

50 % raskere test-fix-test-syklus for feil oppdaget i produksjon

Bli kontaktet
Kristoffer Gudmundsen
Salgsdirektør
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen