Utfordringen

Santander så et behov for å øke sin konkurranseevne i et skandinavisk marked med stadig raskere endringer i kundepreferanser, nye krav og reguleringer samt fremvekst av ny teknologi. En utbredelse av nye, spissede tjenester levert av små og raske Fintech-aktører, inntog av kryptovalutaer og andre konkurransepremisser i møtet med ulike nettverksplattformer gir nye utfordringer. Konkret var det et behov for å korte ned 'Time to Market', øke produkt- og tjenestekvaliteten i form av levert kundeverdi og utvikle en evne til å tilpasse seg raskt ved behov i tiden som kommer.

Løsningen

Knowit Insight bistår Santander med å gjennomføre en Business Agile transformasjon i både Norge og Sverige, der målet er å utvikle agile kapabiliteter på strategisk og operativt nivå. Arbeidet inkluderer støtte til programledelse, samt analyser, utarbeidelse av metodikk og design av agil organisasjonsmodell, kompetanseutvikling og systematisert læring gjennom pilotering og skalering.

Resultat

I Sverige har transformasjonen kommet lengst, og Santander ser her styrket innovasjonsevne og tjenestekvalitet gjennom systematisk læring og tettere samarbeid med kunden, kortere 'Time to Market', effektivisert ressursbruk og økt engasjement blant medarbeidere. Santanders bankvirksomhet i Norge er i skaleringsfasen med pågående pilotering og akselerert utvikling og læring.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen