Utfordring

Svenska Bankföreningen representerer bankene i Sverige og skaper forutsetninger for at de kan tilby attraktive og konkurransedyktige finansprodukter og -tjenester.

Det er en stor utfordring å følge opp sikkerheten i de tretten medlemsbankenes felles økonomiske infrastruktur, med en mengde ulike infrastrukturleverandører. 

Løsning

For å gi Svenska Bankföreningen kontroll over sin sikkerhetsstatus, utviklet vi en tjeneste som regelmessig leverer skreddersydde rapporter og presentasjoner som viser den aktuelle sikkerhetsstatusen. Tjenesten er basert på et verktøy der alle leverandører av infrastruktur må innrapportere sitt sikkerhetsnivå, sin såkalte etterlevelse. For å tydeliggjøre forventningene til leverandørene, vedlikeholder vi også et regelverk som beskriver disse.

I tillegg til tjenesteleveransen bistår Knowit også med overvåking av tjenester og gir støtte i spørsmål som gjelder sikkerhet for både de aktuelle bankene og deres leverandører.

Resultat

I dag kan Svenska Bankföreningen beskjeftige seg med mer overordnede krav, mål og strategi, i stedet for å bruke tid på å bruke tid på å diskutere sikkerhetsrelaterte detaljer med de enkelte underleverandørene.

Bli kontaktet
Kristoffer Gudmundsen
Salgsdirektør
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen