Blå og gul graf på en monitor av aksjemarkedet

Utfordring

Fra før var VPS ett av tre selskaper i Oslo Børs VPS-konsernet. I juni 2019 ble selskapet en del av Euronext. Med denne organisasjonsendringen og med innføringen av nye finansielle reguleringer i form av Central Securities Depositories Regulation (CSDR), vil rammebetingelsene for å drive CSD-virksomhet endres. I den forbindelse ønsket Euronext-konsernet og VPS å dokumentere driftsprosesser og støtteverktøy for å søke konsesjon til å drive virksomhet videre, samt realisere sitt strategiske målbilde. Gjennom bruk av teknologi og automatisering ønskes det å forbedre prosessene og redusere operasjonell risiko.

Hvit tavle med et flytdiagram tegnet med rød tusj

Løsning

Knowit ble engasjert for å dokumentere og vurdere hvordan prosesser, teknologi og organisering kan optimaliseres for å realisere det strategiske målbildet, samt sikre at eksterne og interne leveransekrav blir ivaretatt og tilfredsstiller kravene til en CSD-virksomhet. Gjennom datainnsamling, analyser og arbeidsmøter ble det utarbeidet og dokumentert leveransekrav, prosesser og risikovurdering i Euronext-konsernet, samt utformet en plan for gjennomføring.

""

Resultat

Sammen har vi på Knowit og VPS utarbeidet dokumentasjon og underlag for å optimalisere prosesser og organisasjonen for å realisere det strategiske målbildet. Planen er å iverksette gjennomføring så snart virksomheten har fått konsesjon til å fortsette og drive CSD-virksomhet under de nye reguleringene.

Bli kontaktet
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg ringer deg så snart som mulig! Beste hilsen Ellen

Til toppen