Utfordringen

Vi elsker innovasjon, og vi elsker utfordringer. Da Enkla Elbolaget kom til oss med sin idé, var vi raskt på banen med en nyskapende teknisk løsning som oppfylte de høye kravene til tilgjengelighet, enkelhet og fleksibilitet som ble stilt.

Med fakturaen som kommunikasjonskanal mot både privatkunder og bedriftskunder var det nødvendig å utnytte hver eneste ledige millimeter og skape en opplevelse rundt en ellers trist faktura som var vanskelig å tolke.

Innholdet på den nye, smarte fakturaen måtte være nøye gjennomtenkt og dessuten kunne målrettes mot ulike kundegrupper.

Deler av innholdet skulle kunne velges av kunden selv, for eksempel spesifisert og visuelt presentert strømforbruk, spesifisert merverdiavgift og/eller detaljerte prisopplysninger. Kunden skulle også kunne velge distribusjonsmåte for fakturaen, for eksempel e-post, internett eller papirfaktura. Det hele skulle ligge i en sømløs og brukervennlig selvbetjeningsportal som var tilgjengelig via smarttelefon eller kundeportalen Min El ("Min strøm").

Kundeavdelingen måtte med enkle midler kunne endre fakturaens layout og innhold, som markedsbudskap, strømsparingstips, husholdningstips og/eller kommende arrangementer som strømselskapet planla.

Papirfakturaen er laget av 100 prosent resirkulerbart materiale.

Løsning

Vi har gjort det mulig å sende ut intelligente fakturaer uansett distribusjonskanal. Utsendelsene blir personlig tilpasset ved hjelp av smart logikk som bygges opp av metadata. Logikken blir stadig forbedret for å kunne ligge i forkant og møte kundenes raskt økende og stadig endrede krav.

Det skapes merverdi for kunden, som sammen med strømselskapet kan bidra til en grønnere verden. Det gjør oss ekstra stolte, siden vi i Knowit deler denne visjonen. Ved å legge vekt på enkelhet har Enkla Elbolaget klart å skille seg ut fra mengden.

Resultat

Målet var større nytteverdi for kundene og differensiering. Og her har de virkelig lykkes! Enkla Elbolaget leverer merverdi til kundene og formidler visjonen sin på en intelligent, kreativ og personlig måte. Fakturaen støtter opp om selskapets strategi for en enkel og ukomplisert verden, og ved å tilby fakturaer via internett og e-post oppnår de også kostnadsbesparelser og mindre miljøpåvirkning.

Bli kontaktet
Kristoffer Gudmundsen
Salgsdirektør
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen