Bakgrunn

Björn Borg håndterte tidligere informasjonen om sine produkter separat i flere forskjellige systemer samt for forskjellige typer distribusjonskanaler.  De ville nå skalere opp for å bli bedre innen e-handel. De bestemte seg for å innføre PIM for på den måten lettere å kunne håndtere enda flere produkter, på mange språk og i mange distribusjonskanaler. De ville på denne måten også lettere kunne støtte sine forhandlere.

Løsning

Tidsrammen for innføringen av PIM var stram. Rask implementering fra prosjektstart til lansering ville innebære mindre dobbelt lisenskostnad for gammel og ny løsning. I slutten av april 2017 startet prosjektet med en rekke workshops sammen med leverandører for de forskjellige systemene som skulle integreres med PIM samt med de medarbeiderne som kom til å påvirkes av det nye systemet. Björn Borgs avanserte forretningsmodell måtte klargjøres og regler for samtlige integrasjoner spesifiseres. Deretter var prosjektet ganske likefrem.
Björn Borgs PIM-løsning kjører på nyeste InRiver product marketing Cloud, dvs. en type skytjeneste.

Resultat

Med InRivers product marketing cloud har Björn Borg forenklet og effektivisert håndteringen av produkter og utkanaler, og automatisert strømmen for å minimere det manuelle arbeidet.
Med den nye plattformen fra InRiver har Björn Borg et godt fundament å stå på når det gjelder sin produkthåndtering, og kan nå fokusere på å effektivisere produktstrømmen videre med for eksempel oversettelse m.m.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Mona Hvattum
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen