En hånd som holder opp et kompass mot en naturbakgrunn

Utfordringen

Compass Group arbeider aktivt med å finne, utvikle og implementere gode tekniske løsninger som bidrar til kontinuerlig forbedring av selskapets fagavdelinger. De ønsket å utforske mulighetene for automasjon ved anvendelsen av RPA for å håndtere utfordringer med manuelle og tidkrevende arbeidsoppgaver innen økonomiavdelingen.

Compis robot tegnet med blyant på et ark

Løsningen

Knowit ble engasjert for å pilotere og demonstrere potensialet for automasjon ved å automatisere prosesser i økonomiavdelingen ved bruk av RPA teknologi. Prosjektet rigget for fremtidig skalering gjennom kompetanseoverføring i form av opplæring og erfaringsdeling, slik at Compass Group var i stand til å forvalte teknologien og den nye tekniske løsningen.

Liten robot som spiller på et klassisk piano

Resultat

Etter et 16 ukers prosjekt håndterte «Compis Robot» 10 ulike prosesser med en estimert årlig besparelse på over 2500 timer. To av prosessene ble ferdigstilt av Compass Group sine egne utviklere som gjennom prosjektets opplæringsløp utviklet hver sin prosess. Etter et vellykket prosjekt fortsetter Compass Group sin digitaliseringsreise og arbeidet nå aktivt mot å utvikle nye prosesser innen økonomiavdelingen samt introdusere RPA for resten av selskapets fagavdelinger.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen