Smilende person som skriver på en laptop

Utfordring

UNICEF Norge så et behov for å utvikle in-house kompetanse innen prosjektledelse og effektiv prosjektgjennomføring. Ad-hoc rapportering, ambisiøse målsetninger og korte frister skapte usikkerhet rundt hvordan teamene som var ansvarlige for ulike prosjektstrømmer skulle nå prosjektets mål. Nye samarbeidsformer og digitalisering av kommunikasjons- og styringsverktøy krever at organisasjoner evner å samhandle over og igjennom digitale flater. Covid-19 bidro til et enda sterkere behov for at prosjektetteamet kunne følge prioritet og progresjon på pågående initiativ. Mer konkret var det behov for opplæring og bruk av metode som skaper fremdrift, sikrer felles forståelse og som lar teamene rapportere på en enhetlig måte.

Tre personer som ser undrende på en laptop

Løsning

Knowit Insight bisto UNICEF Norge med å etablere et felles rammeverk, metodikk og prosjektstyringsverktøy for å styre alle arbeidsstrømmer og initiativ på samme måte. Det ble opprettet maler og prosjektplaner for rapportering fra team til prosjektleder, og fra prosjektleder til styringsgruppe. I parallell ble det gjennomført opplæring og kompetanseheving av prosjektleder gjennom en-til-en coaching. Vår prosjektleder i Knowit Insight ledet sesjoner med teamet på hvordan A3er kan benyttes for å ha en konstruktiv og målrettet diskusjon rundt hvordan man skal løse et problem på strukturert måte.

Gruppe mennesker som håndhilser

Resultat

UNICEF Norge fortsatte prosjektarbeidet med Grenseløs Dugnad etter en ny standard. Både prosjektleder og prosjektteam fikk styrket sine evner innen å planlegge, gjennomføre, rapportere på pågående initiativ og koordinere prosjektet som helhet. Ny arbeidsmetode for å definere utfordringer man jobber med å løse sikret konstruktiv og målrettet dialog.

Resultatet ble felles forståelse av fremdrift og retning samt økt engasjement hos de ansatte. Etter endt prosjekt hos UNICEF Norge står teamet bedre rustet til å ta fatt på nye prosjekter med en mer strukturert tilnærming, tydeligere forventinger og klarere rapporteringslinjer.

I’m very thankful for the professional way Knowit Insight assisted us and how quickly they were able to transfer knowledge to our project manager. As a result, I have seen her and the project team grow.

Marianne Myhrer Kristensen, Direktør Marked Privat

Bli kontaktet
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg ringer deg så snart som mulig! Beste hilsen Ellen

Til toppen