”Takket være Knowits kompetanse har vi kommet raskt i gang med løsningen vår i Amazons sky. Knowit er gode på å gjøre det vanskelige enkelt, og er en lydhør og god partner som på en pedagogisk måte kan komme med anbefalinger og løsningsforslag. Sammen med Knowit kan vi oppskalere løsningen og føle oss trygge på at tjenesten er fremtidssikret”.

Mathias Hansson og Pierre Lindmark, grunnleggere av Winningtemp.

Winningtemp screen

Utfordring

Winningtemp er en svensk innovasjon med mål om å skape vellykkede og komfortable arbeidsplasser. Dette gjøres mulig gjennom Winningtemps unike motor for innsamling av data i sanntid. Gjennom deres plattform kan ledere og medarbeidere følge selskapets utvikling og velvære, noe som gir fortløpende innsikt i felles og individuelle målsettinger og mulighet til kontinuerlig forbedring. I oppstarten er det viktig å kunne fokusere på forretningsideen og samtidig være kreativ for å holde kostnadene nede. Det var behov for en sikker forvaltning av Winningtemps systemplattform, samtidig som det var viktig at løsningen var kostnadseffektiv.

Bord post-it-lapper hender

Løsning

Knowit har lang erfaring med å implementere og forvalte offentlige skyløsninger, og vi fikk oppdraget med å sikre systemplattformens forvaltning så effektivt og sikkert som mulig. Etter en innledende fase med styring og fokus på Winningtemps applikasjon og dens behov, utviklet arkitekturteamet en løsning som tilfredsstilte kravene. Oppsettet av miljøet ble utført med en implementering basert på AWS-miljøer der prinsipper og komponenter som multi-tiered infrastruktur, riktig bruk av sikkerhetsgrupper, VPN-servere og Elastic Load Balancers samt bruk av best-practice for Tagging, Least-Privileges rettighetshåndtering og Stacked Stacks; for å skape forutsetninger for infrastruktur og informasjonssikkerhet i forhold til hvor viktig det er å beskytte informasjonen og tilfredsstille skalerbarhet, tilgjengelighet og evnen til å utveksle informasjon.

AWS Activate for oppstart ble et bra springbrett for å komme raskt i gang.

interiør mennesker

Resultat

Det var viktig for systemutviklerne å hele tiden ha tilgang til systemmiljøet uten å måtte gi avkall på tilgjengelighet og sikkerhet. Systemet har nå egenskaper som gjør at det er skalerbart, effektivt og sikkert, viktige komponenter for Winningtemps videre vekst. Hele miljøet inngår nå i Knowits Managed Cloud Service,  der vi har ansvaret for å sikre overvåkning og tilgjengelighet av systemplattformen. Winningtemp kan kostnadseffektivt fortsette å tilby sine kunder en helhetsløsning, med server, daglig backup og gratis versjonsoppgraderinger.

Bli kontaktet
Christer Olsson
Ansvarlig for Infrastructure and Cloud Services
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen