Utfordringen:

Supernature er pionérer i supermatkategorien i Norge, og hadde ønske om å redefinere både seg selv og en litt satt kategori – enda tydeligere rettet mot en yngre og mer urban målgruppe. Supernatures ønske var å ta mer ansvar for kategorien, opplyse og legge til rette for økt kunnskap og interesse.

Supernatures eksisterende visuelle formspråk traff dårlig på en ung og urban målgruppe. Utfordringen var å gjøre supermat aktuelt og tilgjengelig for flere enn den de tradisjonelle kundene ved å forklare, forenkle og friste gjennom tydelige designgrep og et enkelt og tilgjengelig språk – tilpasset målgruppen.

Løsningen:

Sosiale medier er viktig for Supernature, og sentralt i målgruppen er influenserne og de som assosierer seg med dem. Målet har vært å beholde eksisterende kunder, men også gjøre merkevaren aktuell i en mer trend- og fashionorientert gruppe, med økt tilstedeværelse på viktige plattformer som blogg og Instagram.

Både i visuelt formspråk, logo og emballasje har vi prøvd å oppnå en umiddelbar og ærlig identitet laget på brukernes premisser. Logoen deles i to ord: Super og Nature. I «super» ligger fortellingen om energi og effekt, i «nature» fortellingen om renhet, bærekraft og matsikkerhet i alle ledd. 

Vi har forsøkt å styrke merkevaren gjennom gode designgrep og ny logo, forklare noe komplisert og samtidig tydelig kommunisere mat. 

Kontrasten mellom farger som er inspirert av råvarene, og et naturlig materiale representerer effekt og energi. Vi har laget et informasjonsdesign der tekst og ikoner forklarer bruk og effekt, og har både en funksjonell, forklarende og dekorativ rolle.

Resultatet:

«Et design som fremstår sterkt, tydelig og klart i en kategori som ofte oppleves som hjemmesnekret og utilgjengelig. Typografi og ikoner er godt gjennomarbeidet og bidrar til at serien fremstår solid og troverdig. En frisk fargepalett bygger en fin serie. Godt gjennomført», skriver juryen i Visuelt, der Supernature ble tildelt diplom i kategorien emballasjedesign i februar 2019.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Mona Hvattum
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen