Fishing boat in norway

Utfordring

Fiske er en stor industri i Norge, og den står overfor utfordringer som følge av tyvfiske. Denne kriminaliteten kan føre til overfiske, slik at arter blir truet og marine naturtyper blir ødelagt. Knowit mente dette var en god utfordring å løse.

Utfordringen var et bidrag fra Knowit til konkurransen under Nordic SAS Hackathon.

Norwegian flag on a boat

Løsning

Denne utfordringen var godt egnet for bruk av forvaltning av åpne data fra det automatiske identifikasjonssystemet, eller AIS-data. Tilgjengelige AIS-data ble samlet inn og komplettert med ytterligere informasjon om fartøytype fra marine nettsteder. Dette for å finne ut om det var en fiskebåt, et fartøy eller kystvaktens egne båter.

Ved hjelp av robotstyrt prosessautomasjon, RPA, ble all nødvendig informasjon om båtene samlet inn. Deretter ble informasjonen registrert i SAS Viya Visual Analytics Plattform for å kunne analysere båtens bevegelsesmønster. Det ble brukt maskinlæring for å trene og tilpasse modellen for å finne ut om et bevegelsesmønster kunne klassifiseres som et normalt bevegelsesmønster for fiske, eller om båten hadde et avvikende bevegelsesmønster.

"Med SAS Viya Plattform var det enkelt å identifisere fiskemønstre. Vi så raskt forskjellen mellom båter som fisket og de som ikke gjorde det. Dataene vi fikk fra SAS Viya, brukte vi til å lære opp maskinlæring i Python. Deretter sendte dataene informasjonen tilbake til plattformen, slik at vi kunne automatisk identifisere om båten fisket eller ikke. Datakraften og tjenestene i SAS Viya er gode når man har enorme mengder data."
Mountains and ocean in the nothern norway

Resultat

Ved hjelp av modellen kan man koble sammen historiske data fra et interesseområde for å forutse og fremheve fartøy som har atferdsmønstre som kan indikere tyvfiske.

En videreutvikling av løsningen er å koble til en AIS-datastrøm i sanntid. Det gir en modell som kan varsle kystvakten automatisk hvis den avdekker og identifiserer ulovlig aktivitet.

Modellen var Knowits konkurransebidrag under Nordic SAS Hackathon, og den vant førsteplass i konkurransen. Det er usikkert om løsningen brukes i dag. Knowit har vært i dialog med Fiskeridirektoratet i Norge og Danmark og Havs- och vattenmyndigheten i Sverige. Fiskeridirektoratet i Norge arbeider med en liknende løsning, men der deltar dessverre ikke Knowit.

Bli kontaktet
Ingvar Larsson
Sales
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen