Utfordringen

TV-vanene våre har forandret seg. Mens vi tidligere var bundet til å se TV-programmer til bestemte tider, har vi nå uendelige muligheter til å styre vår egen TV-titting. Nå velger vi selv når vi vil se på de programmene som interesserer oss. Vi abonnerer på de kanalene og ser på de programmene som fanger interessen vår. Vi ser online – på datamaskin, mobil og nettbrett.

I dag stiller vi helt andre krav enn tidligere. I dag velger vi med omhu.

Som medieprodusent er det derfor nødvendig å kjenne sitt publikum. Hvilke programmer liker kundene, og hvilke liker de ikke? Utfordringen for TV 2 var å få kjennskap til hva publikum mente om kanalens programmer, slik at de kunne lage enda bedre TV og oppfylle kundenes behov. Og ettersom programmene hadde over en million følgere på sosiale medier, var det nok av viktige tanker og meninger å bli kjent med.

Løsningen

Sammen med ID Management utviklet Knowit tjenesten Program Monitor, en tjeneste som henter informasjon via sosiale medier, og som deretter integrerer og analyserer informasjonen sammen med data fra interne kilder og automatiske mediemålinger. I utviklingen av Program Monitor ble det laget komplekse algoritmer for å behandle dataene og tolke dem på riktig måte. Ved å finne ut hvilke faktorer som påvirker hva folk synes er god, dårlig, opprørende eller emosjonell TV, er det mulig å analysere seg frem til og bygge opp et bibliotek av ord og uttrykk som gjenspeiles i disse faktorene.

Dataene samles inn fortløpende og presenteres visuelt for sluttbrukerne – først og fremst redaktørene som jobber med konsept- og programutvikling på TV 2. Resultatene vises på en skjerm der det er mulig å se og analysere seernes meninger om et helt program, utvalgte deler av programmet, ja, helt ned til den minste detalj.

De kan også se hvilke programmer konkurrerende kanaler sender samtidig, og ut fra det analysere seernes atferd. I tillegg presenteres sporbarhet med hensyn til hvilke meninger andre medier har uttrykt om programmene.

Fra stordata til konkrete beslutninger.

Resultatet

Ved hjelp av Program Monitor kan norske TV 2 agere mye raskere og ta beslutninger om programmer og kanaler med utgangspunkt i hvordan de oppfattes av publikum. Den strategiske og kreative utviklingen av nye konsepter, kanaler og programmer kan altså gjøres med utgangspunkt i TV-seerne – det øker sjansene for å ta velbegrunnede beslutninger og gjøre vellykkede satsinger.

Program Monitor er et utmerket eksempel på hvordan stordata kan brukes til å ta konkrete beslutninger som øker forretningsnytten og skaper nye muligheter. I dag finnes det enorme mengder data å sette seg inn i, men det er viktig at datakvaliteten er god. Store datamengder må sorteres og evalueres.

Data står dessuten sjelden alene, men korrelerer med andre data på viktige måter.
– Dette er et veldig godt eksempel på hvordan det er mulig å hente store verdier når man tolker og analyserer stordata. Vi har utviklet dette som en skytjeneste og har allerede planer for hvordan vi skal hjelpe flere kunder med lignende behov, sier Ingvar Larsson i Knowit Decision i Norge.

Program Monitor ble tildelt Den Norske Dataforenings BI-pris for beste innovasjon 2015.

Kontakt oss
Mattis Thørud
Sales Manager
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen