Utfordring

I september 2016 besluttet Kunnskapsdepartementet at Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SiSof) og Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund (SSH) skulle slås sammen og bli til Studentsamskipnaden på Vestlandet. Den nye samskipnaden skulle favne hele studentmassen i de to vestlandsfylkene. Den skulle også fungere som en felles paraply for det viktige arbeidet samskipnaden utfører for studentene i vest. Samskipnaden trengte en stemme, identitet og et merkenavn som passet til den sammenslåtte versjonen av dem selv. Målet var å være klare til lansering allerede innen 10 måneder.

Løsning

Knowit Experience ledet en navneprosess for å sikre et nytt navn i dagligtale, som kunne bidra til å bygge den nye organisasjonen på tvers. I samarbeid med Studentsamskipnaden på Vestlandet utarbeidet vi en ny visuell identitet og stemmeleie for den nye sammenslåtte samskipnaden. Dette skulle favne et velferdstilbud i stor bredde, fra barnehage, bolig, trening, mat og drikke, råd og karriereveiledning og helsetjenester. I tillegg utviklet Knowit Experience en ny logo. Arbeidet med ny nettside og uttak av logo og profil til fysiske flater ble igangsatt like etter at navn, logo og profil var godkjent.

Resultat

Studentsamskipnaden på Vestlandet fremsto i ny drakt - og med ny logo/profil og navn til dagligtale - til studiestart høsten 2017.  De nye nettsidene, som også ble publisert til studiestart, gir en tjenestefokusert brukeropplevelse med én nettside på tvers av studiestedene. Det nye navnet som brukes i dagligtalen er ”Sammen”. Navnet spiller både på ordet samskipnad og det å være sammen. Dette gjør at navnet passer til aktivitetene Studentsamskipnaden tilbyr. På treningssentrene kan du ”trene sammen”, i kantina kan du ”spise sammen” og i barnehagen kan ungene ”leke sammen". 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Mona Hvattum
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen