Utfordring

Vardafjell er en tradisjonsrik og anerkjent videregående skole, med lang historikk tilbake fra tiden da skolen het Haugesund handelsgymnas. Vardafjell har opprinnelig vært nr 1-skolen i Haugesund, og er fremdeles den største skolen innenfor studiespesialiserende i regionen. Et bredt og litt uoversiktelig studietilbud, kombinert med nedadgående søkertall gjorde at Vardafjell hadde behov for å fornye og spisse design og kommunikasjon. 

Prosess

Knowit har jobbet tett med Vardafjell for å tydeliggjøre skolens identitet, gjennom å se på skolens historie og fagtilbud, nåsituasjon, utarbeidelse av personas og gjennom workshops med representanter fra både stab og elevmasse.

I designutviklingen hentet vi blant annet inspirasjon fra skolens eksisterende utsmykning og arkitektur, elementer som tidligere var sett på som problematiske.

Resultat

Dette har resultert i en ny stolthet for institusjonen, og nye designelementer som fungerer godt både grafisk, digitalt og implementert på skolens fysiske flater. 

Resultatet er en helt ny visuell identitet tatt ut både på digitale, analoge og taktile flater - og en ny kommunikativ plattform med merkefortelling og slagord. 

Til toppen