Cases

Lær mer om sakene fra videoklippet

Gå tilbake

SOS Alarm

SOS Alarm-app øker sikkerheten

SOS Alarm er ansvarlig for det nasjonale nødnummeret 112 i Sverige, og garanterer og koordinerer nødtjenestene ved behov. Hensikten med 112-appen var å etablere en rask, relevant og pålitelig kommunikasjonskanal for å informere allmennheten om nødsituasjoner.

Samtaler som mottas via 112-appen, sender automatisk geografisk posisjon, noe som betyr at hjelpen når frem til riktig sted umiddelbart. Via appen kan brukeren dessuten motta varsler om ulykker i nærheten, samt viktige offentlige kunngjøringer i form av push-varsler.

Knowit har samarbeidet med SOS Alarm om både behovsanalyse og utvikling av appen, som Knowit tilbyr kontinuerlig applikasjonsstyring for. Oppdraget omfatter også løpende forbedringer og tilpasning av funksjonalitet. 

Sluttleveransen ble utviklet i Kotlin og Swift, med backend i Azure, og JAM-stack ble benyttet for redigeringsgrensesnittet.

Mower

Bærekraft som drivmekanisme for forretningsinnovasjon

En verdensledende produsent av hagemaskiner som motorsager, trimmere, robotgressklippere og plentraktorer ville øke fokuset på bærekraft innen to av sine produktområder. Det var behov for å legge om strategien og tilby kundene nye, bærekraftige produkter. Med bærekraft som drivmekanisme for forretningsinnovasjon skulle de få et nytt image som «leverandør av grøntområder».

Markedet viste stor interesse for den nye strategien, og nye, mer innovative og effektive løsninger for sluttbrukerne ble lansert. En av de mest spennende tjenestene som ble utviklet, var den tilkoblede gressklipperen, som styres enkelt via en app. Denne IoT-løsningen gir økt sikkerhet takket være tyverialarm, fjernsporing, overvåking og kontroll av gressklipperen.

blueGO

Sømløs kommunikasjon med blueGO

blueGO er Knowits Bluetooth-rammeverk for sømløs kommunikasjon og tilbyr et veldefinert API for kundenes applikasjoner, noe som gjør Bluetooth-teknologien mindre komplisert, samtidig som sameksistens og samspill mellom ulike Bluetooth-profiler blir enklere.

Løsningen brukes nå i over 60 millioner biler, og rammeverket finnes i både volum- og premiummodeller fra flere bilprodusenter. blueGO benyttes også i andre bransjesegmenter, samt i telefoner og medisinsk utstyr.

Programvaren er uavhengig av kundens valg av RTOS-, MCU- og BT-chip-er, og blueGO-porter er tilgjengelige for ulike RTOS-enheter, blant annet QNX og VxWorks, samt for Linux (Open Embedded, Mobile, Wind River Linux) og Android. Programvaren følger dessuten gjeldende utviklingsstandarder og er tilpasset OpenSynergy.

Smarthjelm

Smarthjelm (vernehjelm) øker sikkerheten på byggeplassen

Et av Europas største entreprenørfirmaer henvendte seg til oss med et ønske om å øke sikkerheten på byggeplassene. Løsningen ble smarthjelmen, som har potensial til å forebygge arbeidsulykker.

Konseptet med en tilkoblet hjelm gir rom for mange viktige funksjoner, blant annet å sørge for at brukeren har riktig sertifisering for å betjene maskiner og utstyr eller kontrollere at alle har blitt evakuert i en nødsituasjon.

Hjelmene er koblet til en plattform som samler inn data om personalressurser, og fordelene er blant annet redusert ulykkesrisiko på byggeplassen, bedre teamledelse og oppgaveplanlegging, oversikt over HMS, rapportering på nett fra flere objekter, sanntidsvarsler, kontroll over personale og utstyr, lokasjonssporing og elektronisk tidslogging.

Tilkoblede kyr

Tilkoblede kyr

Kan alt mulig tilkobles? Teknologi kan i hvert fall brukes nesten overalt og kombineres med nesten alt. I en interessant kundecase anvendte vi funksjonene og fordelene med teknologi på kyr.

Ved hjelp av teknologi kan bønder samle viktige data og bruke dem til å oppnå økt dyresikkerhet og -velferd. Ved å samle inn, visualisere og synkronisere data til skyen gir vi bøndene mer informasjon, slik at de kan ta riktig beslutning på riktig tidspunkt basert på dataene.

kjøkkenplanlegger

Mer effektiv kjøkkenplanlegger

En av Sveriges globale varehuskjeder ønsket å bli mindre avhengig av lokale IT-leverandører og samtidig få større kompetanse om og kontroll over egne applikasjoner.

En av disse applikasjonene var en kjøkkenplanlegger. Sammen utviklet vi en løsning som innebar en overgang til offentlige skytjenester, slik at kunden fikk en moderne og fremtidssikker plattform. Takket være skyen har kunden blitt mindre avhengig av tradisjonelle on-prem-løsninger. Omfanget av skalerbare skyplattformer i virksomheten har derimot økt, noe som fører til at kunden bruker mindre tid og penger på vedlikehold, installasjon og dimensjonering av IT-plattformer og programvarelisenser.

Kundens applikasjoner har nå mindre nedetid og kan skaleres ut fra stadig skiftende behov og krav, noe som gir sluttbrukerne en bedre opplevelse.

Til toppen