Avansert analyse økte lønnsomheten i logistikkselskap

Publisert 18 okt 2017 Strømlinjede ruter og betydelige kostnadsbesparelser.

Strømlinjede ruter og betydelige kostnadsbesparelser. Det var resultatet da et internasjonalt logistikkselskap inngikk samarbeid med Knowit om Business Intelligence - BI.

Dataforsker antas å bli en av de heteste jobbene i fremtiden. Næringslivsmagasinet Forbes har utpekt yrket til det beste for dem som ønsker høy lønn, kombinert med balansen mellom arbeid og fritid, mens Harvard Business Review kalte det "århundrets mest stilige yrke". På Knowit er yrket høyaktuelt i dag, selskapets dataforskere hjelper kundene å øke lønnsomheten og effektivisere driften.

Magnus Gyllenhammar, dataforsker hos Knowit Decision, forklarer:

- Mengden av informasjon øker hver dag, og kan lett bli uhåndterlig. En dataforsker kan håndtere komplekse datakilder, finne nye metoder og verktøy for analyse, noe som resulterer i nyttig innsikt som igjen kan være grunnlag for beslutninger.

Når et multinasjonalt selskap i logistikkbransjen begynte et samarbeid med Knowit, var det nettopp for å dra nytte av denne kompetansen. Selskapet har en flåte med biler ut på veiene i Europa, og en rekke tilhørende logistikksentre. Knowits oppgave var å effektivisere trafikken.

Les mer i artikkelen: "Derfor vil så mange jobbe med å skape intelligent business"

- Vi jobbet hovedsakelig med geografisk visualisering, sier Magnus Gyllenhammar. Geografiske data er takknemlige å analysere, og vi fikk et klart bilde av hvor det var flaskehalser, og hvor logistikken kan forbedres. Ved å visualisere geografiske data blir det lett å skape et bilde av hva som skjer. Den kritiske fasen er da å analysere informasjonen for å trekke konklusjoner, som kan hjelpe kundene til å forbedre virksomheten.

Knowits avanserte dataanalyseresultater inngår i beslutninger om å flytte noen logistikksentre:

Magnus Gyllenhammar, dataforsker hos Knowit Decision.
Magnus Gyllenhammar, dataforsker hos Knowit Decision.

- Ja, vi kunne se at den tidligere plasseringen ikke var optimal, sier Magnus Gyllenhammar. Og vi kunne flytte disse virtuelt i våre verktøy, for å teste hvilke effekter et annet sted ville ha på kostnader og transportavstander. Med støtte fra vår analyse, kan kunden velge å flytte tre av sine transportersentre, med reduserte transportkostnader på hele 5 prosent av kjøretøyene som forventet resultat. Besparelsene viser seg jo ikke bare i form av reduserte kostnader for kunden, men også for sjåførene, og ikke minst for miljøet ved redusert utslipp av kulldioksyd.

Avansert dataanalyse kan noen ganger oppfattes som svært komplisert arbeid med data. Utfordringen for dataforskere er derfor ikke bare den tekniske problemløsningen, men også å gjøre fordelene tydelige og lett forståelige. En teknisk utfordrende jobb, men ifølge Magnus Gyllenhammar også veldig spennende:

- I takt med at våre kunder får mer data, blir det også stadig mer for dem å utforske og lære om sin organisasjon. Vi er med og hjelper til med å drive frem innsikten.

Magnus utvikler:

- Knowit er det perfekte sted for dem som ønsker å jobbe som dataforsker. Vi har en flat organisasjon og et åpent miljø. Hos oss vil du lære mye, utvikle deg og prøve nye ting. Kort sagt, det er ikke mange steder som tilbyr slike muligheter.

Er du interessert i en karriere som dataforsker i Intelligent Business på Knowit?

Se våre ledige jobber her!

Til toppen