Knowit velger Mambus skybaserte bankplattform for å imøtekomme morgendagens bankkunder

Publisert 10 nov 2021

Dploy fra Knowit og fintech-selskapet Mambu innleder samarbeid om en SaaS-plattform for å tilby et komplett spekter av bank- og finanstjenester til tradisjonelle finansinstitusjoner og digitale utfordrere i Norden.

– Samarbeidet med Mambu innebærer at banker nå kan utforske effekten og potensialet i skyteknologi og løpende gjøre forbedringer som kan hjelpe dem å holde seg konkurransedyktige og forberedt på et marked og en brukeropplevelse i stadig endring», forteller Rolf Kleppestø, CTO hos Knowit Dploy.

Dploy er en brukervennlig plattform for automatisering av behandlingen av lånesøknader. Ved å koble Dploy-løsningen til Mambus SaaS-banktjenesteplattform i nettskyen får kundene en helt ny digital bankopplevelse – skreddersydd for deres hverdag og behov. Kundene vil ha mulighet til å få både frontend- og kjerneløsninger som er enkle å konfigurere, raske å implementere og helt sikre.

– Dette samarbeidet kommer på et tidspunkt som er spennende for banknæringen, ettersom fleksibilitet kommer til å være et sentralt aspekt for alle banker som ønsker å lykkes. I samarbeid med Knowit kan Mambu tilby Dploy teknologien som kreves for å gi kundene en strømlinjeformet brukeropplevelse av høy kvalitet», forteller Bent Winkel, Adm.dir. for Mambu i Norden.

Covid-19 har skutt fart i behovet for digital omstilling i finansbransjen og viktigheten av å levere en førsteklasses brukeropplevelse til sluttbrukerne – og denne løsningen bidrar til å løse dette problemet.

Den skybaserte plattformen gir finansinstitusjonene mulighet til å både strømlinjeforme og automatisere kundereisen og forkorte tiden det tar å slippe nye produkter på markedet, uten at det går på bekostning av den gode brukeropplevelsen. I tillegg blir det enklere enn noensinne å levere sentrale banktjenester og implementere nye tjenester som kommer sluttbrukerne til gode.

Om Dploy

Med Knowits plattform Dploy kan selskaper som tilbyr ulike typer finansiering, automatisere kredittprosessene – samtidig som sluttkundene opplever at det går enklere og kjappere å få finansiering.

Om Mambu

Mambu er en SaaS-plattform for banktjenester i nettskyen som ble lansert i 2011. Mambu har 700 ansatte som bistår 200 kunder i over 65 land.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Jan Georg Lehmann
CCO, Knowit Solutions Bergen

Til toppen