Amazon Web Services-logo

Hvorfor velge Amazon Web Services

·       Stabil, trygg og sikker

·       Skyhøy innovasjonstakt

·       Stort mangfold av tjenester

Hvordan vi kan hjelpe deg

Knowit har jobbet med små og store kunder på AWS-plattformen i en årrekke, og leverer bredt i hele tjenestespekteret og kan om ønskelig være en totalleverandør.

Illustrasjon av en medalje

Vi har sertifiseringene du trenger

Vi har sertifiserte konsulenter innen alle nivåer – dvs. FoundationalAssociate og Professional nivå. Eksempler på sertifiseringer våre konsulenter innehar er: AWS Cloud Practitioner, AWS Certified Solution Architect, AWS Certfied Developer, etc. 

Vy

Knowit har levert et autonomt og tverrfaglig utviklingsteam som i samarbeid med kunden leverer et verktøy for optimering av inntekter ved billettsalg for Vy Persontog. Vår ambisjon er å kunne prise reiser dynamisk og å oppnå en inntektsøkning med samme materiell og fremføring som i dag. En god prediksjon og algoritme for prising vil selvsagt være et betydelig konkurransefortrinn.  

Til produksjonskjøring av prognosene brukes AWS SageMaker, en komplett plattform fra AWS for maskinlæring. Plattformen gir store gevinster i form av en en komplett workflow for å trene, kjøre og deploye maskinlæringsmodeller på en skalerbar måte. Koden som utgjør algoritmen kjører på AWS Serverless kjøremiljø bestående av AWS Lambda og AWS StepFunctions. 

Oslo commune Origo

Knowit har vært Oslo kommunes teknologipartner i en årrekke. Vi har bistått kommunen med kompetanse og ressurser på en reise fra systemutvikling basert på gammeldagse fossefallsprinsipper til at man i dag har etablert autonome, kryssfunksjonelle produktteam som jobber smidig og etter DevOps-metodikk i en ny, digital organisasjon (ORIGO). 

Origo har bygget sin dataplattform og nye kjøremiljø på AWS-plattformen. Dataplattformen skal gjøre alle virksomheter i Oslo i stand til å skape verdi fra sine og andres data. Den moderne dataplattformen kjører på AWS, og skal ha støtte for IoT-strømmer av data, hendelsesdata, analyse, rapporter og spørringer vha. dashboards, ETL-støtte for fagsystemer og åpne data, beslutningsstøtte og maskinlæring på datasett, samt trening av maskinlæringsmodeller. 

Videre har Origo etablert eget kjøremiljø på AWS (https://okctl.io) ved bruk av Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) som et fundament.  

Knowit leverer konsulenttjenester i og rundt disse miljøene. 

Illustrasjon av skytjenester

Cloud Marketing

Cloud Marketing handler om å øke effekten av markedsføringstiltak ved å strukturere og utnytte langt flere datakilder enn man tidligere har hatt mulighet til. Som oftest er det data fra annonseverktøy i kombinasjon med dine egne data som gjør oss i stand til å øke effekten drastisk. Med Cloud Marketing, kan bedrifter som leverer kundeopplevelser over nett, kanskje møte sin størst utfordring - hvordan nå ut til kunden i det riktige øyeblikket. Gjennom AWS sitt tjenestebibliotek, kan Knowit rådgi og utføre bredt innenfor Cloud Marketing tjenester. Les mer om hvordan Knowit jobber med Cloud Marketing her. 

Illustrasjon av skytjenester

Cloud Develop

Cloud Develop er vår fellesbetegnelse på det som ofte er større arkitektoniske og strukturelle endringer, både hos selskap som har skyen som utgangspunkt (Cloud Native), men også der løsninger skal migreres fra on-premise til skyen. Cloud Develop dekker også mer strategisk, metodiske endringer hvor virksomheter ønsker å jobbe agilt gjennom smidige team og kontinuerlige leveranser (DevOps). 

Dette løser vi eksempelvis gjennom mikrotjenester, automatisering, auto-skalering og overvåkning;  med god hjelp av for eksempel Kubernetes (EKS) og andre tjenester. Vi har erfaring med å bygge moderne serverless-arkitekturer, i tillegg til mer tradisjonelle oppsett av servere på EC2. 

Illustrasjon av skytjenester

Cloud Analytics

Med sin omfattende portefølje av verktøy og tjenester, dekker AWS naturlig nok også behovene på analysesiden, enten det er snakk om interaktive analyser, big-data prosessering, real-time analyser eller dashboards og visualiseringer av data. Lang fartstid og høy utviklingstakt bidrar til at AWS holder høyt tempo og fremover på analysesiden. Vi i Knowit følger utviklingen tett, holder oss oppdaterte gjennom sertifiseringer og kursing, slik at vi alltid er i stand til å rådgi deg om de beste valgene for full utnyttelse av dataen. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Erik Amundrud
CEO Knowit Solutions Norway
Til toppen