Sirkulærøkonomi

Innovasjon skjer mellom organisasjonsnumrene

De tradisjonelle verdikjedene er lineære, men framtidens forretningsmodeller og verdikjeder er sirkulære. I en sirkulær økonomi har vi et avfallsfritt og utslippsfritt samfunn hvor alle ressurser blir utnyttet i et evig kretsløp. For å oppnå dette må alle organisasjoner knyttes til hverandre i et nettverk av verdistrømmer, og det er et behov for innovasjon på tvers av organisasjonsnumre. Innovasjon internt i organisasjoner har vi drevet på med lenge, og mange bedrifter i Norge har bygget opp en solid kompetanse på dette (basert på beste-praksis fra Silicon Valley). Men det finnes et tomt rom mellom organisasjonsnumrene, og arbeidet som ligger foran oss handler om å fylle dette rommet og overføre kompetansen som sitter innad i organisasjoner til det rommet som finnes mellom organisasjonsnumrene. 

Verdisirkel

Se forbi din egen verdikjede

Den sirkulære tankegangen er i sin spede begynnelse, og er enklere å forstå om man ser for seg nettverk av verdistrømmer som består av teknisk og biologiske ressurser, energi, avfall og utslipp, penger og data. Man vil raskt oppdage hvor lite man kjenner til verdikjeden utover sin egen sfære, og man kan innse hvor mange av aktørene i verdisirkelen som må jobbe sammen for at det skal fungere praktisk og økonomisk for alle. Formålet med å jobbe med verdistrømmer er å finne ut av hvilke aktører som støtter oppunder de ulike livsfasene til produktene og ressuresne. Målet er å undersøke om flere aktører i verdisirklene kan tjene penger på dette, og hvilken digital og fysisk infrastruktur som finnes eller mangler for å muliggjøre dette.

Hanne Wetland

Hva vi kan bistå med

 

  • Energioptimalisering av tekniske løsninger (green tech audit)
  • Green nudging (hvordan få dine kunder til å handle bærekraftig?)
  • Opplæring i sirkulær innovasjonsmetodikk
  • Verdistrømkartlegging og sirkulære forretningsmodeller
Lønnsomt

Må være lønnsomt

Vi vet at for at bedrifter skal bli mer sirkulære, må det være lønnsomt. En av øvelsene er å finne inntektsmodeller som flytter pengestrømmen fra produktsalg og lenger ut i produktets livsløp. En løsning på dette kan være å gjøre om produktet til en tjeneste. Andre løsninger er å sørge for at alt man tidligere har definert som avfall og som koster penger å bli kvitt, heller gjøres om til en verdifull ressurs som kan oppsirkuleres, ombrukes eller resirkuleres. For aktører som ikke selv håndterer material på denne måte må man tenke på seg selv som en muliggjørere av sirkulære system. Eksempler på dette er alt fra Finn.no, til digitale markedesplasser for ombrukte byggematerialer, fra enøk/enøf-teknologi til kommuner som innfører sirkulære innkjøpskriterier.

Hvordan vi jobber

I Knowit tror vi på tverrfaglighet. Derfor består teamene som jobber med bærekraft og sirkulærøkonomi, av strategiske rådgivere, markedsførere, designere og utviklere. Alle sertifisert innen sitt spesialistområde. Hver kunde får sine dedikerte ressurser og kontaktpunkt til disposisjon etter avtale.


Vi er tilhengere av smidig kommunikasjon, og liker verktøy som Slack, Jira og Trello for planlegging og gjennomføring.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen