Commerce HEALTH CHECK by Experience

Hva er ledelsesutfordringene når det gjelder e-handel? Hvilke kritiske faser har vi? Hva kjennetegner dem som lykkes? Hva er det som driver signifikant annerledes vekstkurver?

Knowit tilbyr et kraftfullt strategisk verktøy som identifiserer hvor dere befinner dere på en modningskurve, samt kritiske fokusområder og en konkret tiltaksplan som muliggjør en hurtigere forflytning mot et bedre resultat.

Hvilke kritiske faktorer må prioriteres? Hvordan prioriterer du dem? Hva kreves i form av ressurser, investeringer og ledelsesfokus for å gå videre. 

Mange bedrifter opplever frustrasjon enten man er i startblokkene for en digital transformasjon, eller har startet og kanskje kjørt seg fast. Vi opplever at flere av våre kunder lurer på hva som holder dem tilbake, og hvorfor resultatene ikke ble slik de hadde tenkt.

Et vanlig problem er avstanden mellom ledelsen og de som jobber med e-handel.

E-handel er for mange et nytt og komplekst multi-disiplinært satsningsområde, med egne karakteristika som skiller seg fra tradisjonelle kanaler. I tillegg leverer området flere behov enn bare å fungere som en salgskanal.

I slike situasjoner kan det være klokt med en time out

En vanlig fallgruve er mangelen på en strategi som eksplisitt tar for seg digitale utfordringer. Dette bør være basert på et unikt tilbud til kundene og en strategisk posisjonering. Denne posisjoneringen vil bli brutt ned i alle dimensjoner som gjennomsyres av e-handelen, for eksempel organisasjon og prosess, produkt, lager og logistikk, kundeservice, etc. Uten en visjon og en plan er risikoen stor for å prioritere og investere feil.

E-handels-ansvarlige befinner seg i en situasjon hvor de skal utvikle forretning med for knappe ressurser. Da er det viktig at planen deres er dypt forankret hos ledelsen. Konsekvensen er ofte at utvikling og investering ikke holder nødvendig fremdrift, noe som igjen resulterer i en situasjon som er ofte preget av endeløs brannslukking og frustrasjon. Resultatet er manglende leveranse.

I tillegg til fravær av en strategi som tar innover seg den digitale virkeligheten, kan det også være andre områder som trenger å bli diagnostisert og prioriteres for å sikre fremdrift. I ”Commerce Health Check by Experience” gjør at vi blant annet en analyse av 12 områder, og gir deg en prioriteringsliste og foreslår en handlingsplan. Med dette som utgangspunkt, vil både ledelsen og de e-handelsansvarlige få et klart bilde av i hvilken grad virksomheten er konkurransedyktig, samt konkrete forslag som gir reell effekt på digitale investeringer.

Commerce Health Check by Knowit Experience bygger på erfaring fra en lang rekke oppdrag der vi har rådgitt verdensledende brands og forhandlere rundt digital strategi og e-handel. Med over 500 nordiske spesialister i Knowit Experience finner du betydelig kompetanse hos oss innen digital tilstedeværelse og e-handel. I tillegg møter du Knowits filosofi om at vi må forstå både den fysiske og digitale verden, samt hvordan samfunnet endrer seg gjennom digitaliseringen, for å lykkes. 

Kontakt
Norge: Stein Opsahl, VP Strategisk rådgivning i Knowit Experience, +47 90840457

Sverige: Sören Handlos, VD Knowit Experience eCommerce, +46 76 1763818

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen